• RESTAURACIÓ. 3.000 euros per establiment, fins a un màxim de 6.000 euros
  • GIMNASOS I ESCOLES DE DANSA DE MALLORCA. 3.000 euros per establiment, fins a un màxim de 6.000 euros
  • COMERÇ MAJORISTA I SALES DE BALL I DISCOTEQUES. 1.500 euros, fins a un màxim de 3.000 euros
  • SECTOR DE FIRAIRES, ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (NOCES, MICE, ESPORTS), BALNEARIS I BANYS DE MALLORCA. 3.000 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària i un màxim 6.000 euros

Més informació: www.ajutsmallorca.com

Tel. 971 100 025 · piu@ajinca.net · www.incaciutat.com/piu

Compartir

Newsletter Image