El 2014 es donà cobertura a 329 persones noves i a un total de 566

L’Ajuntament d’Inca i l’entitat Probens reafirmen el seu compromís per continuar ajudant les persones que tenen dificultat per trobar un lloc de feina.

Per tercer any consecutiu totes dues entitats han signat un conveni de col·laboració que permetrà mantenir el servei d’inserció sociolaboral. Avui el batle Rafel Torres i la coordinadora de Probens Maria Margalida Garcia han signat aquest conveni.

Amb l’acord Probens durà a terme accions d’orientació laboral adreçades prioritàriament a persones immigrants amb el permís de residència i/o feina. Les persones usuàries d’aquest projecte poden ser derivades dels Serveis Socials, d’altres entitats, o del propi Ajuntament mitjançant l’Àrea de Formació i Ocupació.

Així mateix, s’oferirà el servei a les persones residents al municipi d’Inca que, per iniciativa pròpia, vulguin accedir-hi.

L’Ajuntament d’Inca cedeix a l’entitat Probens part de les instal·lacions del Centre de Formació Municipal, per tal de poder desenvolupar correctament aquestes activitats d’orientació laboral.

Probens es farà càrrec de les despeses del personal necessari per dur a terme el projecte: un/a psicòleg/òloga, un/a treballador/a social i una educadora social, que faran les entrevistes i el seguiment dels usuaris i usuàries del projecte, amb reforç d’altres professionals en accions concretes grupals i d’informació.

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores.

Probens es farà càrrec de les despeses derivades de l’ús de les instal·lacions. Aquest conveni tendrà una vigència d’un any.

El passat any es va donar cobertura a 391 persones noves, xifra que representa un increment del 24 % respecte de l’any anterior. En total passaren pel servei 566 persones. Fins al moment 70 d’elles han trobat un lloc de feina, dada que suposa un 18 %.

Pel que fa al perfil dels usuaris, un 51 % són homes i el 49 %, dones. Un 43 % dels usuaris són persones en atur majors de 45 anys. Fins a 335 usuaris eren residents a Inca i la resta, dels municipis del voltant.

Els serveis concrets que s’ofereixen són: millora en els coneixements i habilitats per incrementar la possibilitat de trobar feina. S’apropen els perfils de les persones sense feina a les ofertes de treball existents. També s’ajuda a cercar feina a través d’Internet.

En darrer lloc, es duen a terme tallers formatius de fins a 15 hores per millorar d’habilitats personals, socials i de comunicació de les persones que es troben en recerca de feina El Servei d’Inserció Sociolaboral té com a objectiu general afavorir la inclusió sociolaboral de persones.

El batle Rafel Torres ha recalcat la importància de mantenir el Servei “per ajudar les persones a trobar una feina” i ha indicat que “aquesta és la millor política social que es pot dur a terme en aquests moments”.

També ha reiterat el seu compromís de mantenir aquest acord en un futur, a la vista dels bons resultats que es van acumulant.

Compartir

Newsletter Image