Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell.

L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per accelerar les gestions i s’han establert els mecanismes necessaris per poder tramitar amb urgència les factures i efectuar els pagaments. A més a més, es prioritzarà el pagament de les subvencions i ajudes ja aprovades, per tal que els doblers puguin arribar tan aviat com sigui possible als seus beneficiaris.

“Estam vivim moments molt complicats i sense precedents. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament hem de prendre totes les mesures que estiguin en el nostre abast per intentar ajudar els nostres ciutadans i fer front tots plegats a l’impacte del COVID-19”, ha assenyalat el batle d’Inca Virgilio Moreno. D’aquesta manera, es realitzaran pagaments pràcticament cada dia a partir de la pròxima setmana amb l’objectiu de “minimitzar les dificultats de tresoreria que puguin tenir els nostres proveïdors i totes aquelles entitats, associacions i persones que tenen ja concedida una ajuda”, ha explicat Moreno.

D’altra banda, cal destacar també que l’Ajuntament d’Inca ha decidit retornar el rebut de les quotes mensuals de tots els preus públics. Aquesta mesura afecta, per tant, les persones usuàries del Servei d’Esport, l’Escola d’Educació Infantil Toninaina i l’Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell. Així mateix, s’ha acordat que tampoc es cobrarà el rebut del pròxim mes d’abril.

Finalment, el consistori inquer ha aprovat la suspensió del pagament voluntari de totes les taxes municipals. Així doncs, queda ajornat el cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules o cadires, taxis, guals, caixers automàtics, quioscos i la taxa per despeses sumptuàries, quantitat que ascendia a gairebé 150.000 euros.

En aquest sentit el batle d’Inca Virgilio Moreno ha destacat que “estam estudiant altres mesures, que s’implantarien un cop que finalitzi el període de contenció del coronavirus, per ajudar especialment els autònoms, petits comerciants i restauradors a pal·liar els efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària”.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image