Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha comprovat que durant la primera part de l’any 2015 no es va tramitar cap ajuda per al foment de l’ocupació, situació per la qual el nou consistori ha considerat imprescindible contractar una persona qualificada per informar del pla d’ajudes d’una manera directa. Dita persona, amb les dades de què es disposa des de l’Ajuntament, ha començat una sèrie de visites a empreses i emprenedors que compleixen amb els requisits de la convocatòria. Així, s’ha pres una actitud proactiva perquè es creu que la informació no ha arribat als possibles beneficiaris. “Es tracta d’una subvenció important que dinamitza l’economia local; per això, hem posat una persona per fer-ne una gran difusió”, ha declarat María José Fernández.

El pla està dotat amb 60.000 €, dels quals 50.000 es destinaran a ajudes per a contractació d’aturats. Uns altres 10.000 € es destinen a ajudes a emprenedors i emprenedores per a la creació de noves empreses al municipi d’Inca. Per poder accedir-hi les empreses han de tenir el seu centre de treball a Inca, han de contractar treballadors empadronats a la ciutat inscrits com a demandants d’ocupació i que no han de tenir una facturació superior a 500.000 € anuals. També se subvencionaran les persones inscrites a l’oficina d’ocupació d’Inca que es donin d’alta com a autònomes i que hagin d’exercir la seva activitat professional al municipi. Les ajudes per a la contractació d’aturats cobriran un percentatge del 50 % del pagament de la seguretat social, amb un màxim de 200 € mensuals (total de 1.200 €/persona nova contractada) durant sis mesos. Pel que fa a les ajudes a nous emprenedors, es donaran subvencions de 50 €/mes (total de 300 €) durant sis mesos per a emprenedors que estiguin en atur, que es donin d’alta d’autònoms a Inca.

“L’objectiu bàsic és ajudar a la contractació i a la creació de nous llocs de feina amb la contractació per part d’empreses ubicades a Inca de gent a l’atur empadronada a Inca, i l’autoocupació de les persones empadronades a Inca”, ha explicat Fernández. D’aquesta manera el consistori continua amb la política de promoció de l’economia local.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image