Amb l’objectiu de minvar el fracàs escolar a Inca, des de l’Àrea d’Educació es posa en marxa un projecte de suport escolar per poder donar reforç a uns 80 alumnes aproximadament. Per aquesta raó, per a la realització del Pla es contracten dos mestres, i els usuaris seran del primer curs de l’educació secundària obligatòria (ESO). “Aquesta elecció respon al fet que s’ha cercat un perfil d’alumne molt concret, que és aquell que passa de primària a un institut d’estudis secundaris, on es produeix l’inici d’una gran part del fracàs escolar i de l’abandó”, ha comentat Alice Weber, regidora d’Educació i Formació.

Formacio

El projecte contempla el reforç a matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), de dilluns a divendres en horari d’horabaixa a dues aules que el Centre de Formació posa a disposició de Pla d’Educació. Cada cas es tractarà de manera individualitzada, per tal cada alumne pugui tenir una millora progressiva i continuï dins el sistema educatiu. “Tot el procés compta amb total coordinació i cooperació entre els tutors dels alumnes i els mestres contractats, així com amb els orientadors dels centres i amb col·laboració amb les educadores de Serveis Socials en els casos que correspongui”, ha explicat Weber. Els usuaris tendran un suport d’entre 1 i 3 hores setmanals, segons la seva necessitat.

La contractació per part de l’Àrea de Formació dels dos mestres per a la posada en marxa del Pla s’ha realitzat a través del Programa de Visibles de la Conselleria de Treball. Cal recordar que aquest projecte facilita que les entitats locals contractin treballadors de més de 45 anys que duguin almenys 12 (encara que no siguin consecutius) dels últims 18 mesos en situació de desocupació sense cobrar prestació o subsidi. Així, l’Ajuntament d’Inca ha hagut de realitzar una convocatòria i un procés de selecció basat en les competències tècniques per a aquest lloc específic. “El projecte té una doble vessant social; per una banda, hi ha dues insercions laborals i, per l’altra, s’assolirà poder minvar el fracàs escolar i donar suport educatiu a alumnes sense recursos”, ha explicat Weber.

El Programa Visibles és un programa que compta amb la participació del SOIB i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i del Fons Social Europeu (FSE).

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image