L’Ajuntament d’Inca ha de procedir a la creació d’un borsí de zeladors de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant concurs oposició.

Les instàncies es poden presentar fins al dia 17 de juny de 2016. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran sol·licitar informació i còpia de les bases en el departament d’Informació de l’Ajuntament d’Inca o bé en els següents enllaços.

Inca, 30 de maig de 2016

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió

Compartir

Newsletter Image