Presentació de les XXIV Jornades d’Estudis Locals 2023


DIVENDRES 24 / TEATRE PRINCIPAL D’INCA

17.30 – 18 h RECOLLIDA D’ACREDITACIONS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ.

18 – 19 h ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA MEDIEVAL. Moderador: Miquel Pieras.

 • Magdalena Sastre Morro
 • Cristina Rubio Vicens
  • Retalls de la gerreria d’Inca. Resultats preliminars de la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de la Residència Miquel Mir.
 • Magdalena Sastre Morro
 • Raúl Guardiola Navarro
  • El subsòl ens parla. Resultats preliminars de l’actuació arqueològica dels carrers del Rector Rayó i de l’Om d’Inca.
 • Margalida Bernat i Roca
 • Guillem Alexandre Reus i Planells
  • «E és l’alqueria major que és en Mallorques». AL-QA’RIA AL-SŪQ (YŪZ INKĀN, MAYŪRQA) (1229-1232).
 • Guillem Alexandre Reus i Planells
 • Margalida Bernat i Roca
  • «Una vila que Incha es apeylada» (Mallorca, 1232-1325).

19 – 19.30 h PAUSA.

19.30 h PONÈNCIA INAUGURAL. A càrrec de la Dra. Magdalena Riera Frau. Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona i Arqueòloga de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.

 • La ceràmica d’Inca en el seu context històric i cultural.

CLOENDA DE L’ACTE. A càrrec del batle d’Inca Virgilio Moreno Sarrió.


DISSABTE 25 / TEATRE PRINCIPAL D’INCA

9 – 9.15 h RECOLLIDA D’ACREDITACIONS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ.

9.15 – 11.15 h BIOGRAFIES. Moderadora: Magdalena Sastre.

 • Baltasar Perelló Carrió
 • Jaume Jaume Mayol
  • Joan Francesc Fornés i Beltran, franciscà inquer mort a Amèrica a 1853.
 • Pere Fiol i Tornila
  • Biografia de Mn. Simó Alzina i Duran.
 • Ramón García Palacios.
  • Trajectòria professional del bisbe Gabriel Llompart Jaume: canonge de Mallorca i d’Oriola (1894-1916).
 • Gabriel Pieras Salom
  • Llorenç Beltran Salvà, es Barbó (1873-1937). Apunts històrics d’una tragèdia. Segona part.
 • Antoni Mir Marquès
  • Joan Parets i Serra (Santa Maria del Camí, 29-9-1940, Palma, 13-07-2021).

SOCIETAT I ECONOMIA. Moderador: Santiago Cortès.

 • Aina Maria Pieras López
  • Tallers d’empoderament per a dones immigrants d’origen marroquí.
 • Jorge Luis Latorre Silvestre
  • Mercado de trabajo y crecimiento económico en Inca.
 • Gaspar Salom Ferragut
 • Caterina Valriu Llinàs
  • Quarantè aniversari de la sortida de Raiguer Revista (1983-2023).

11.15 – 11.45 h PAUSA.

11.45 – 13.45 h HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I PATRIONI INDUSTRIAL. Moderador: Guillem A. Reus.

 • Lourdes Melis Gomila
 • Aina Ferrero Horrach
  • Primer Congrés Euroregional de Museografia Industrial al Museu del Calçat d’Inca: conceptualització, materialització i avaluació.
 • Pau Postigo Llabrés
  • Redescobrint el patrimoni sabater inquer. Estudi del patrimoni arquitectònic industrial.
 • Bernat J. Mateu-Morro
 • Catalina Mayol Salas
  • La mirada de l’altre, viatgers britànics a Inca (s. XVIII-XX).
 • Joan Josep Estrany Celià
  • La població d’Inca a l’edat contemporània. La immigració de proximitat (1900-1940).
 • Santiago Cortès Forteza
  • Els Goigs a la ciutat d’Inca.

EDUCACIÓ. Moderadora: Maria Magdalena Payeras.

 • Miquel Llompart Martorell
  • Dues conferències de tema educatiu memorables a la ciutat d’Inca.
 • Cristina Llabrés González
  • Cant coral infantil a Inca: el Concurso Provincial de Coros Escolares (1970-1979).
 • Antoni Aulí Ginard
 • Joan Pons Julià
  • L’educació durant els primers anys del franquisme. Mestres de les escoles públiques d’Inca (1940-1950).

13.45 h CONCLUSIONS I CLOENDA.

novembre 24 @ 09:00
09:00 — 10:00 (1h)

Newsletter Image