L’Ajuntament d’Inca durà a terme un nou contracte d’obres per a la renovació del paviment asfàltic de deu carrers del municipi. L’execució del projecte compta amb un pressupost base de licitació de 415.017,18 euros (IVA inclòs).

«Durant els darrers anys hem fet un important esforç per mantenir la nostra ciutat en les millors condicions possibles i aconseguir un bon estat de manteniment dels nostres espais públics. Pel que fa als asfaltatges, periòdicament duem a terme noves contraccions amb la finalitat de renovar el paviment dels vials que es troben en pitjor estat», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Gràcies a aquest nou projecte es renovarà el paviment asfàltic dels carrers de Marc Ferragut, Gabriel Buades, Josep Maria Llompart, Costa i Llobera, Crist Rei, Ausiàs Marc, Tirant lo Blanc i l’avinguda del Tren. En tots aquests carrers i vies, actualment el paviment asfàltic es troba en mal estat, i ha perdut en molts d’indrets la seva capacitat portant. De fet, hi ha alguns punts amb zones blanes, les quals han de sanejar-se de manera que la nova fermesa quedi ben assentada.

D’altra banda, el contracte inclou actuacions en la xarxa municipal d’aigua potable. La xarxa existent és de fibrociment i presenta contínuament trencaments, per la qual cosa es considera oportú en alguns casos substituir els encreuaments de la xarxa existent per una altra nova  canonada de PEAD.

En el marc d’aquesta licitació d’obres, es crearan també noves orelles per als vianants als encreuaments del carrer de Pérez Galdós amb Joan Alcover i Costa Llobera amb Joan Alcover. Una vegada finalitzades totes les actuacions, es procedirà al repintat de les marques viàries.

Així doncs, amb aquest nou contracte d’obres, l’Ajuntament d’Inca continua desenvolupant un pla integral de reposició de la pavimentació asfàltica dels carrers del municipi d’Inca. Durant els darrers mesos i els anys anteriors, ja es varen dur a terme diferents actuacions a diverses vies del municipi i alguns camins rurals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image