Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 12.00 h del dilluns dia 1’abril de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Designació mitjançant sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes eleccions generals de dia 28 d’abril de 2019.

Compartir

Newsletter Image