Tipus de convocatòria: extraordinària urgent.
Data i hora: dilluns, dia 7 de novembre de 2022, a les 14.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Proposta de la Batlia per tal d’aprovar la proposta d’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus a aplicar al contracte de neteja viària.

Compartir

Newsletter Image