Tipus de convocatòria: sessió de constitució de la corporació.
Data i hora: dissabte, dia 17 de juny de 2023, a les 10.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa d’Edat i comprovació de les credencials.
  2. Jurament o promesa dels regidors i regidores, i declaració de constitució de la corporació pel president de la Mesa.
  3. Elecció i proclamació de batle.
  4. Jurament o promesa del batle i presa de possessió del càrrec.

Compartir

Newsletter Image