Tipus de convocatòria: extraordinària urgent.
Data i hora: dimecres 22 de juny de 2022, a les 14.00 hores.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Proposta de la Batlia per iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP).
  3. Proposta de la Batlia per aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la prestació del servei de les escoles de lleure i temps lliure.
  4. Proposta de la Batlia per declarar les obres del CE Constància d’especial interès o utilitat municipal.

Compartir

Newsletter Image