Sessió extraordinària de Ple que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, el dilluns dia 29 d’abril de 2019 a les 12 hores, en primera convocatòria i, en segona d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Designació mitjançant sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes eleccions locals, autonòmiques i europees.

Compartir

Newsletter Image