Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, a les 10 hores del divendres, dia 29 de novembre de 2013, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 25 d’octubre de 2013.
  2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 1120 a 1199 de 2013.
  3. Dació de compte de la liquidació del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2013 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
  4. Dació de compte de la documentació remesa al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2013 i els seus organismes autònoms.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda sobre criteris per la redacció de les actes del ple.
  6. Moció del grup municipal Més per Inca relativa a la morositat de les entitats financeres amb les comunitats de propietaris.
  7. Moció del grup municipal PSIB-PSOE sobre els efectes de la reforma local en els serveis socials municipals.
  8. Moció del grup municipal PSIB-PSOE sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Newsletter Image