Aques Ple extraordinari només conté un únic punt del dia, que és iniciar el procediment de contractació del servei de neteja viària del municipi d’Inca. Inca tendrà el primer servei de neteja viària 100 % electrificat i amb subministrament procedent d’energies renovables. A més, es garanteix que tota l’electricitat que es consumeixi pel servei serà procedent d’energies renovables.

Compartir

Newsletter Image