En el Ple ordinari de desembre queden aprovats els pressuposts 2023; uns pressuposts centrats en l’escut social i que plantegen uns beneficis fiscals que arriben al milió i mig d’euros en bonificacions en impostos i taxes. Es destinen 1,8 milions d’euros a inversions, i s’incrementa el pressupost en seguretat i benestar comunitari.

En l’àmbit de l’educació, destaca també l’aprovació del Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil. S’aprova inicialment, a més, la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats a les escoles d’educació infantil municipals.

En l’apartat econòmic, destaca l’aprovació de la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions “Bons Reiniciam Inca” de la ciutat d’Inca.

En matèria d’urbanisme, es declara que les obres a realitzar per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària són d’especial interès o utilitat municipal.

En cultura, s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme l’actualització de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image