L’Ajuntament d’Inca ha de procedir a la creació d’un borsí d’auxiliars de geriatria de l’Organisme Autònom Fundació Pública del Servei Públic de la Residencia Miquel Mir, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Les instàncies es poden presentar fins al dia 18 d’abril de 2016.

Aquells interessats en aquest procés selectiu podran sol·licitar informació i còpia de les bases en el Departament d’Informació de l’Ajuntament (plaça d’Espanya, 1, baixos), o bé en els següents enllaços:

Compartir

Newsletter Image