Secretaria

Enllaç al tràmit per fer la sol·licitud de manera telemàtica.  Model de sol·licitud. [13/01/2022] BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR MITJANÇANT SISTEMA D’OPOSICIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE SISTEMES INFORMÀTICS I CREACIÓ DEL POSTERIOR BORSÍ D’AQUESTA CATEGORIA.

[22/12/2021] Qualificació definitiva [16/12/2021] Qualificació de la fase de concurs [10/12/2021] Plantilla d’autobaremació de mèrits [10/12/2021] Annex III [10/12/2021] Resultat definitiu de la fase d’oposició [03/12/2021] Test de la prova del segon exercici (castellano/català) i solucionari [02/12/2021] Resultat de la prova del segon exercici [23/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici [17/11/2021] Llista definitiva […]

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Contracte menor consistent en el servei de docència del mòdul MF 0883-3 de Mesuraments per a la instal·lació d’elements de fusteria i del mòdul MF 0886-2 d’Instal·lació d’estructures de fusta, del Certificat de Professionatlitat d’Instal·lacions d’Elements de Fusteria MAMS 0108.

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Servei de docència del mòdul MF 0816-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, i l’UF 0541 del mòdul 0817-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions, del Certificat de Professionalitat ELES0208.

[12/01/2021] Resultat de la prova del primer exercici (Català B2) Es convoca les persones que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, el dia 10 de gener de 2022, a les 10 hores, al Centre de Professors d’Inca. [21/12/2021] Llista definitiva de persones admeses [21/12/2021] Llista provisional de persones admeses [01/09/2021] Bases de […]

[23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu del programa temporal “Suport per a la nova normalitat” [23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu del programa “Inca Business” [23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu de personal funcionari tècnic mig de Relacions Laborals [09/11/2021] Valoració de mèrits [03/11/2021] Rectificació de la llista d’admesos [26/10/2021] Resultats del primer exercici (prova de català) [05/10/2021] […]

[15/10/2021] Solucions al test [15/10/2021] Part 2 (català) / (castellano) [15/10/2021] Preguntes (català) / (castellano) [13/10/2021] Resultat del segon exercici [21/09/2021] Data de realització del segon exercici [19/07/2021] Informe ajornament segon exercici [14/07/2021] Convocatòria segon exercici [23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de […]

[02/06/2021] Annex II [02/06/2021] DEUC [02/06/2021] Estudi econòmic [02/06/2021] Memòria justificativa [02/06/2021] PCAP [02/06/2021] PPT [02/06/2021] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació de proposicions: fins dia 7 de juliol de 2021

[16/12/2021]  Llista de persones convocades al segon exercici [30/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici (català) i data del segon exercici [22/11/2021] Llista definitiva d’admesos [29/10/2021] Llista provisional d’admesos [30/04/2021] Model d’instància (annex II) [30/04/2021] Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic d’Administració general […]