Secretaría

23Mar 2020

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]

28Ene 2020

[12/03/2020] Anuncio de notificación de 9 de marzo de 2020 en procedimiento Bajas caducidad extranjeros no comunitarios (id: N2000192135) [12/03/2020] Anuncio de notificación de 4 de marzo de 2020 en procedimiento Bajas de oficio (id: N2000177818) [28/01/2020] Anuncio de notificación de 23 de enero de 2020 en procedimiento Bajas inclusión indebida extranjeros comunitarios y extracomunitarios […]

09Ene 2020

[10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo IV) [10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo III) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOE núm. 8 09/01/2020) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOIB núm. 175 31/12/2019) [09/01/2020] Anuncio de oferta pública (BOE núm. 313 30/12/2019) [09/01/2020] Convocatoria y bases del proceso selectivo (BOIB núm. 170 19/12/2019)

02Ene 2020

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

03Oct 2019

[03/10/2019] Model de proposició – Annex II [03/10/2019] Memòria justificativa [03/10/2019] Memòria tècnica Presentació d’ofertes fins al 18 d’octubre de 2019. Les ofertes es poden presentar al Registre de l’Ajuntament o per correu electrònic a secretaria@ajinca.net

18Sep 2019

[14/02/2020] Calificación definitiva y elaboración del bolsín [05/02/2020] Resultado del tercer ejercicio [23/01/2020] Se pone en conocimiento de los interesados que el tercer examen de la fase de oposición se realizará el día 30 de enero de 2020 a las 12 horas en la Biblioteca Municipal de Inca situada en la avenida Germanías (Claustro de Santo Domingo). […]

26Jun 2019

[26/06/2019] Formulari DEUC [26/06/2019] Model de proposició d’oferta econòmica [26/06/2019] Plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques [26/06/2019] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Les ofertes es podran presentar de forma telemàtica mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat o bé de forma presencial al Registre de l’Ajuntament. Nou termini de presentació […]

18Jun 2019

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha signat els documents que organitzen les diferents àrees municipals i les delegacions que es fan cap als regidors que componen l’equip de govern municipal. D’aquesta manera, el consistori comptarà com a primera tinenta de batle amb Maricarmen Oses; segona tinenta de batle, Alice Weber; i com a tercer tinent […]

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza vacante de personal laboral en la categoría de peón de parques y jardines del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un bolsín […]

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza de personal laboral en la categoría de peón de carreteras y caminos y posterior creación de bolsín de esta categoría.

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para la cobertura de manera temporal de una plaza de personal laboral en la categoría de peón de distribución de agua del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un […]

08Mar 2019

[26/02/2020] Lista definitiva de admitidos [12/02/2020] Lista provisional de admitidos [13/03/2019] En el BOIB núm. 30 de 7 de marzo de 2019 se publicó la convocatoria y las bases para la creación de un bolsín de personal funcionario en la categoría de sepultureo. Habiendo detectado error material en la publicación de la versión castellana en […]

07Mar 2019

[04/12/2019] Resultado del tercer ejercicio [13/11/2019] Resultado del segundo ejercicio y fecha del tercer ejercicio [05/11/2019] Fecha del segundo ejercicio [25/10/2019] Importante: la prueba de conocimientos de catalán se realizará día 28 de octubre de 2019 a las 10.20 horas, en la Sala Pinell del Claustro de Santo Domingo. [09/10/2019] Lista provisional de admitidos y fecha del primer […]

21Feb 2019

Ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de marzo de 2019. [21/02/2019] Modelo de proposición [21/02/2019] Modelo de instancia [21/02/2019] Proyecto [21/02/2019] Memoria Presentación de ofertas hasta el 4 de marzo de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento de Inca o por correo electrónico a secretaria@ajinca.net.

X