Secretaría

09Nov 2020

[05/03/2021] Lista definitiva de admitidos [08/02/2021] Lista provisional de admitidos [09/11/2020] Modelo de instancia [09/11/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 191 07/11/2020) Convocatoria y bases para la cobertura de una plaza de personal funcionario Jefe del departamento de Informática (Grupo A Subgrupo A1) del Ayuntamiento de Inca, mediante sistema de oposición

03Nov 2020

[04/01/2021] Resultado del primer ejercicio (prueba de catalán) [30/12/2020] Lista definitiva de admitidos [14/12/2020] Lista provisional de admitidos [09/11/2020] Aclaración relativa al temario [03/11/2020] Modelo de instancia [03/11/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 180 20/10/2020) [03/11/2020] Anuncio (BOE núm. 290 03/11/2020) Plazo para la presentación de solicitudes: del 4 de noviembre al 2 de […]

07Oct 2020

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL Palma, 07 de septiembre de 2020 En cumplimiento de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado de 22 de mayo y del Real Decreto 1398/95 de 4 de agosto por el que se regula el sorteo para la formación de las Listas de Candidatos a Jurados, le comunico que en […]

05Ago 2020

[30/09/2020] Resultado definitivo del concurso de méritos [24/09/2020] Resultado de la valoración de méritos [23/09/2020] Lista definitiva de admitidos [21/09/2020] Aclaración [28/08/2020] Lista provisional de admitidos [05/08/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020) [05/08/2020] Modelo de solicitud

04Ago 2020

[19/02/2021] Valoración méritos [23/11/2020] Lista provisional de admitidos [04/08/2020] Anexo y modelo de instancia [04/08/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020)

01Ago 2020

[15/12/2020] Lista del orden de prelación [04/12/2020] Valoración de los méritos [30/11/2020] Lista definitiva de admitidos [16/10/2020] Lista provisional de admitidos [31/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Anexos 2 y 3 (Modelos de solicitud y relación de méritos) Bolsín de personal funcionario mediante sistema de concurso, escala de Administración especial, […]

15Jun 2020

Plaza de celador de obras

junio 15, 2020

[22/10/2020] Resolución de alegaciones y elaboración del bolsín [13/10/2020] Valoración de los méritos [13/10/2020] Lista definitiva de admitidos [22/09/2020] Resultado de la prueba del primer ejercicio (conocimientos de catalán) [18/09/2020] Lista definitiva de admitidos [02/09/2020] Lista provisional de admitidos [19/06/2020] Modelo de intancia [15/06/2020] Convocatoria y bases para cubrir, de manera interina y mediante sistema […]

15Jun 2020

[19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Bases i convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça d’agent d’igualtat i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria (BOIB núm. 107 13/06/2020)

23Mar 2020

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]

09Ene 2020

[13/01/2021] Exención de la realización del tercer ejercicio [22/12/2020] Resultado segundo ejercicio [10/12/2020] Convocatoria para la realización del segundo ejercicio (cuestionario tipo test) [27/11/2020] Lista definitiva de admitidos [16/10/2020] Lista provisional de admitidos [10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo IV) [10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo III) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOE núm. 8 09/01/2020) […]

02Ene 2020

[01/10/2020]  Resultado de la prueba del cuarto ejercicio [21/09/2020]  Resultado de la prueba del tercer ejercicio [10/09/2020] Resultado de la prueba del segundo ejercicio [02/09/2020] Resultado de la prueba de conocimientos de catalán [31/07/2020] Lista provisional de admitidos [02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de tres plazas de Administrativo […]

02Ene 2020

[22/12/2020] Calificación definitiva [01/12/2020] Resultado del cuarto ejercicio [02/11/2020] Asignación de aulas para el cuarto ejercicio [29/10/2020] Rectificación de las notas del tercer ejercicio [28/10/2020] Corrección de error en el resultado del tercer ejercicio [27/10/2020] Resultado del tercer ejercicio [06/10/2020] Resolución de las alegaciones presentadas a las preguntas 30 y 35 del segundo ejercicio [29/09/2020] […]

02Ene 2020

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

03Oct 2019

[03/10/2019] Model de proposició – Annex II [03/10/2019] Memòria justificativa [03/10/2019] Memòria tècnica Presentació d’ofertes fins al 18 d’octubre de 2019. Les ofertes es poden presentar al Registre de l’Ajuntament o per correu electrònic a secretaria@ajinca.net