Urbanisme i patrimoni

L’Ajuntament d’Inca ha començat ja les obres d’obertura d’un nou vial públic entre el carrer de Can Rayó i l’avinguda del General Luque. La finalitat d’aquest projecte és millorar el trànsit rodat i incrementar la connectivitat amb dues de les principals artèries de la ciutat, General Luque i Gran Via de Colom. «Aquesta actuació s’emmarca […]

[02/04/2024] Aprovació inicial de la Modificació (BOIB núm. 44, 02/04/2024)  [27/03/2024]: Certificat de l’acord de ple Certificat dels propietaris afectats Informe-proposta d’aprovació inicial Memòria Memòria Full C1 Full C2 00 Plànol guia 01 Plànol d’itineraris per a vianants 02 Plànol d’urbanitzables

[02/04/2024] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 44 02/04/2024)  [27/03/2024]: Certificat de l’acord de ple Certificat dels propietaris afectats Informe-proposta d’aprovació inicial Memòria 00 Plànol guia 02 Plànol d’urbanitzables 01 Plànol d’itineraris peatonals Full D1 Full D2

[14/03/2024]: Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 36, 14/03/2024) Certificat de l’acord del Ple Certificat de propietaris afectats Memòria Plànol 00 Full guia Plànol 01 Itineraris per a vianants Plànol 02 Full d’urbanitzables Plànol 03 Afectació AESA Plànol 04 Afectació AESA Terme municipal Plànol D2 Plànols d’ordenació

[27/12/2023] Plànols d’ordenació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Servituts aeronàutiques – AESA – SA3 Servituts aeronàutiques – AESA – SA4 Sòl urbà – C2 [27/12/2023] Plànols d’informació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Sòl urbà – C2 [19/12/2023] […]

La conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per a l’execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU. Així doncs, […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte d’integració amb la Carpeta Ciutadana. El cost total del projecte és de 40.172,00 euros, que ha estat subvencionats en el marc de la convocatòria «Projectes de […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte «Inca digital, per una administració propera a la ciutadania». El cost total del projecte és de 423.177,73 euros, dels quals 270.215,75 euros són subvencionats en el […]

La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per dur a terme les actuacions incloses en la primera fase (Fase I) del Programa 1 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri previst en […]

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament d’Inca per a la realització del projecte de rehabilitació de l’edifici principal del Quarter General Luque. El cost total del projecte és d’1.994.596,83 euros i l’ajuda concedida ascendeix a 1.080.784,12 euros. Aquesta subvenció s’ha donat en el marc del Programa d’Impuls […]

[19/06/2023] Anunci de l’aprovació inicial (BOIB núm. 82 17/06/2023) [07/06/2023] Pla de mobilitat urbana sostenible [07/06/2023] Certificat de l’acord de Ple

Unitats d’actuació

febrer 8, 2023

Conveni urbanístic per dur a terme la modificació puntual del PGOU d’Inca per a dur a terme la reordenació i les modificacions d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter Conveni urbanístic que té com a objecte la modificació puntual del […]

[19/06/2023] Anunci de l’aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 80 15/06/2023) [19/06/2023] Certificat d’acord de Ple [19/06/2023] Proposta [21/02/2023] Anunci de l’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [08/02/2023] Certificat de l’acord de Ple de 26/01/2023 [08/02/2023] Fitxa INC-A031 Jaciment arqueològic Pou de Can Pere Frare / s’Aljubet de Can Frare [08/02/2023] Fitxa […]

[19/12/2022] Enllaç a la Plataforma de Contractació de l’Estat Termini de presentació d’ofertes: fins dia 4 de gener de 2023. Contracte d’obres per a l’execució del projecte d’instal·lació d’una planta fotovoltaica a la parcel·la dels pous de Son Fiol, subvencionat pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

A000 ARQUEOLOGIA INC-A001 Son Frare INC-A002 Puig d’Inca (camí de la Creu de sa Minyó) INC-A003 Son Vic (es Velar) INC-A004 Son Catiu INC-A005 Sínia des Claperàs INC-A006 Cova de s’Arena INC-A007 Son Gual INC-A008 Cova de s’Olivera INC-A009 Can Nius INC-A010 Son Sastre INC-A011 Can Pa Calent INC-A012 Es Batliu INC-A013 Son Fiol de […]

B000 ESCULTURA INC-B001 (A127) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Campana) INC-B002 (A128) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Pau) INC-B003 (A093) Capelleta de Sant Sebastià INC-B004 (A074) Creu del Batliu INC-B005 (A075) Creu de la cra. de Sineu INC-B006 (A084) Creu de les Monges INC-B007 (A133) Creu de […]

[19/06/2023] Anunci d’aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 80 15/10/2022) [29/10/2022] Anunci d’aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 139 27/10/2022) [25/10/2022] Publicació edicte Diario de Mallorca Certificat Dictamen Informe-proposta d’aprovació inicial INC B013 Làpides del Cementeri INC B014 Esteles del Cementiri INC B015 Escultura funerària d’àngels INC B016 Panteó Magí Marques i família […]

[07/06/2023] Memòria [07/06/2023] Certificat de l’acord de Ple [07/06/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe tècnic dels canvis resolts entre el document de l’aprovació inicial amb exposició pública (BOIB núm. 106, 11/08/2022 ) i el document per a l’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe de resposta d’al·legacions recollides durant el període d’exposició al públic de l’aprovació inicial [17/08/2022] […]

MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UA-2 DEL PGOU D’INCA [17/04/2023] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 41, 01/04/2023) [17/04/2023] Certificat de l’acord d’aprovació definitiva [17/04/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [21/02/2023] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [07/02/2023] Certificat d’acord [07/02/2023] Estudi de viabilitat econòmica [07/02/2023] Informe-proposta d’aprovació inicial [07/02/2023] […]

[17/04/2023] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 44, 08/04/2023) [08/02/2023] Fitxa INC-E006 Refugi antiaeri Quarter General Luque [08/02/2023] Certificat de l’acord de ple d’aprovació definitiva [08/02/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [08/02/2023] Plànol d’aprovació inicial [08/02/2023] Plànol d’ordenació del sòl urbà [26/07/2022] Fitxa INC-A031 INC-F075 [26/07/2022] Fitxa INC-E006 [26/07/2022] Informe-proposta de l’aprovacio inicial de la modificació […]

[17/05/2023] Acord d’aprovació definitiva (BOIB núm. 60, 11/05/2023) [15/12/2022] Aprovació provisional de modificació [10/03/2022] Plànols d’informació (246,5 MB) [10/03/2022] Plànols d’ordenació (63,5 MB) [08/03/2022] Memòria [07/03/2022] Anunci d’aprovació inicial (BOIB núm. 33 05/03/2022)

[29/12/2022] Certificat d’aprovació de l’escriptura de constitució [29/12/2022] Aprovació de l’escriptura pública i la rectificació de constitució de la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable (BOIB núm. 169 29/12/2022) [17/05/2022] Bases [17/05/2022] Estatuts [17/05/2022] Informe proposta [17/05/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 35 10/03/2022) [20/12/2021] Bases [20/12/2021] Estatuts [20/12/2021] Aprovació inicial dels projectes (BOIB […]

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA Modificació puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 11.1, Façana d’Inca Modificació puntual núm. 3 del PGOU d’Inca […]

Convenis urbanístics

octubre 28, 2021

Conveni urbanístic per dur a terme la modificació puntual del PGOU d’Inca per a dur a terme la reordenació i modificacions d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter Conveni urbanístic que té com a objecte la modificació puntual del PGOU […]

Estudis de detall

octubre 28, 2021

Estudi de detall de l’entitat Fundació Amadip Esment per a l’ordenació de volums de la part de l’illa en les zones de xamfrans i voladissos sobre la via pública del solar situat al carrer Joan d’Àustria Estudi de detall per a la reordenació dels volums de la illeta conformada pers carrers Sant Francesc, Sant Vicenç […]

Plans especials

octubre 28, 2021

Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1

Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al PGOU d’Inca Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5

[21/10/2021]  Informe-proposta [21/10/2021] Anunci d’informació pública (BOIB núm. 142, 16/10/2021) Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació […]

[04/11/2021] Dictamen [04/11/2021] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 122 07/09/2021) [21/05/2021] Fitxa INC-D106 (B-023) [21/05/2021] Memòria justificativa [21/05/2021] Dictamen [21/05/2021] Certificat d’aprovació al Ple [21/05/2021] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 61, 11/05/2021)

Newsletter Image