Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al dia 16 de març de 2017.

Es convoca als aspirants per a la realització del segon exercici el dia 21 de febrer de 2017 a les 11.00 hores a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo.

Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici el dia 6 de febrer de 2017 a les 9.30 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament.

Presentació d’instàncies fins al 25 d’octubre de 2016

Compartir

Newsletter Image