L’Ajuntament d’Inca ha aprovat, durant la darrera sessió plenària municipal, el Reglament d’honors i distincions de la Policia Local d’Inca. La finalitat d’aquesta iniciativa és regular detalladament les condecoracions d’aquest cos de seguretat, les quals serveixen d’incentiu per als agents en el compliment de les seves funcions i, així mateix, premien la seva constància, dedicació i responsabilitat en el servei als ciutadans i a la societat.

«Des de l’Ajuntament d’Inca, tenim sempre molt present l’esforç personal i professional que realitza el cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca en la realització de la seva tasca en el seu dia a dia, essent conscients de les situacions tan complicades en què es poden trobar en el desenvolupament de les seves funcions. Per tant, amb aquest reglament volem agrair el seu treball diari per la seguretat de tots els inquers i inqueres», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana Sebastían Oriol destaca que «el cos de la Policia Local és un servei públic que té una implicació molt directa amb el tracte amb els ciutadans, ja sigui per la seva presència en els carrers o bé d’una manera activa en la resolució de conflictes. Aquestes circumstàncies de proximitat amb els ciutadans no es donen amb la mateixa intensitat en altres serveis públics, per això hem considerat oportú posar en marxa un reglament que reguli la concessió d’honors i distincions als membres de la Policia Local d’Inca».

D’un temps ençà, l’Ajuntament d’Inca ha anat concedint al seu cos de seguretat diferents tipus de distincions i reconeixements, mitjançant felicitacions de Batlia o del Ple, segons el motiu i la causa del premi. Així doncs, amb l’objecte de regular-ho detalladament i uniformement, el consistori ha elaborat i aprovat el Reglament que recull les diverses distincions, les causes per atorgar-les i revocar-les, i el procés per assolir-les, d’acord amb el marc normatiu vigent.

D’aquesta manera, el document estableix la tipologia de premis i les condecoracions per reconèixer i premiar públicament l’actuació dels policies i les policies locals de l’Ajuntament d’Inca, i de les persones que destaquin per la seva col·laboració en l’assoliment dels objectius relacionats amb el cos de Policia Local. Així doncs, les distincions que es podran concedir són la Medalla d’Or al Mèrit Policial, la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau, la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd, la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, felicitacions públiques, Diploma de Jubilació i la Condecoració Honorífica.

D’altra banda, a més dels motius i el procediment per a l’atorgament dels honors i les distincions, el Reglament especifica que els guardons s’han de lliurar en el marc de la Festa de la Policia Local o en dates assenyalades a Inca, com per exemple Sant Abdon i Senén o el Dijous Bo.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image