DADES DE CONTACTE:

 • Persona de contacte: Diana Pulido Perill (presidenta).
 • Telèfon: 971770309. Ext.: 107 – 696442763.
 • Adreça electrònica: voluntariado@predif-ib.org.

PROJECTES:

La Federació Predif Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a millorar la vida de les persones amb discapacitat física i les seves famílies. Entre altres funcions, coordina el voluntariat de les seves entitats membres (ASPAYM, ABDEM, REHACER i ELA BALEARS).

PERFIL DEL VOLUNTARIAT:

Per al nostre voluntariat cercam un perfil de persones compromeses, responsables, empàtiques i dinàmiques, amb ganes de contribuir a promoure l’autonomia personal de persones amb discapacitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

 • Persona de contacte: Maria Mezquita Crespo (presidenta).
 • Telèfon: 722 777 844.
 • Adreça electrònica: mariamezquita260@gmail.com / iprismomo@gmail.com.
 • Xarxes socials: www.facebook.com/inca.viva.5.

PROJECTES:

El nostre projecte permanent és “Ajuda essencial a col·lectius vulnerables”, amb l’objectiu de mantenir i consolidar una línia de suport a persones excloses o en risc d’exclusió, donant instruments bàsics per a la supervivència de manera immediata, així com eines necessàries per sortir de la situació de vulnerabilitat en la qual es troben; també donar suport en el subministrament de recursos bàsics i essencials per a la subsistència a famílies i persones en el llindar de la pobresa.

PERFIL DEL VOLUNTARIAT:

Cercam voluntaris/àries que tenguin temps lliure per al repartiment d’aliments a col·lectius vulnerables, persones amb empatia i motivades amb iniciatives i idees, i sobretot amb ganes de participar.

DADES DE CONTACTE:

 • Persona de contacte:  Carmen Martínez (coordinadora del voluntariat).
 • Telèfon:  661 478 802.
 • Adreça electrònica:  carmen.martinez@orgmater.org / voluntariat@orgmater.com.
 • Web: www.orgmater.org.
 • Xarxes socials:
  •  Facebook: www.facebook.com/orgmater
  • Twitter: https://twitter.com/orgmater
  • Instagram: www.instagram.com/orgmater.org

PROJECTES:

A Mater, atenem de forma integral les persones amb altres capacitats intel·lectuals per fer front als diferents desafiaments que es presenten al llarg de tota la seva trajectòria vital.

PERFIL DEL VOLUNTARIAT:

Necessitam gent amb ganes i entusiasme per formar part del nostre equip, i que actuï d’acord amb la nostra missió: la de millorar la qualitat de vida de les persones amb altres capacitats i la dels seus familiars, tot considerant la persona el centre de la nostra acció des del respecte personal a la seva individualitat, dignitat, intimitat i el seu dret a ser diferent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

 • Telèfon:  971 793 750 ext. 129.
 • Adreça electrònica:  voluntariat@projectehome.com.
 • Web:  www.projectehome.com.

PROJECTES:

La nostra missió és prevenir, atendre i donar resposta als problemes generats per les addiccions en la societat balear, mitjançant la recerca i el desenvolupament de programes de prevenció i teràpia, combinant la intervenció individualitzada i grupal, oferint una alternativa eficaç i adaptada a les persones afectades per una addicció i al seu entorn familiar per aconseguir la seva autonomia, creixement personal i una adequada integració sociolaboral.

Ho feim a través de 49 dispositius terapèutics diferents, ambulatoris i residencials, ubicats a Palma, Inca, Manacor i Campos (Mallorca), Maó (Menorca) i Eivissa (Eivissa).

PERFIL DEL VOLUNTARIAT:

Cercam persones voluntàries majors de 18 anys, amb una actitud clara de rebuig a les drogues, amb una mica de disponibilitat i motivació solidària.

Les persones voluntàries poden fer voluntariat a les següents àrees de l’entitat:

 • Suport administratiu.
 • Permanències de dia i de nit.
 • Voluntariat d’acompanyament.
 • Tallers, esports i entreteniment/oci i temps lliure.
 • Tallers formatius.
 • Cap de grup d’usuaris o famílies.
 • Suport a cuina/hort.
 • Sortides i excursions.
 • Suport a esdeveniments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

PROJECTES:

ONG TEMPLARIOS DEL MUNDO és una associació de voluntariat, apolítica, catòlica i no lucrativa dedicada a l’ajuda dels més desfavorits.

PERFIL DEL VOLUNTARIAT: 

Necessitam persones voluntàries, majors d’edat, per realitzar recollides d’aliments en els supermercats, alguns divendres i dissabtes en torns de matí i horabaixa.

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

 • Telèfon:  971 265 854, ext. 1805 (Carme Terrafeta).
 • Adreça electrònica: carmen.tarrafeta@sjd.es.
 • Xarxes socials: 
  • Twitter: @HSJD_PALMA_INCA
  • Facebook: Hospital Sant Joan de Déu Palma – Inca
  • Instagram: hshdpalmainca

PROJECTES:

 • Companyia i suport emocional.
 • Acompanyament en interconsultes.
 • Acompanyament en gestions personals.
 • Activitats lúdiques.
 • Suplències familiars.
 • Suport en dates concretes: Setmana Solidària, Dia Internacional del Voluntariat, etc.

PERFIL DEL VOLUNTARIAT: 

Persones majors d’edat fins a 70 anys, responsables, respectuoses, estables emocionalment i personalment, i amb ganes d’ajudar els altres.

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE:

 • Telèfon: 971710135 / 696843882.
 • Adreça electrònica: voluntariat@caritasmallorca.org.
 • Web: www.caritasmallorca.org.
 • Xarxes socials: 
  • Twitter: @caritasmallorca
  • Facebook: @CaritasDiocesanaDeMallorca
  • Instagram: @caritasmallorca
  • YouTube: Càritas Diocesana de Mallorca

PROJECTES:

 • Menjador Social “Sor Isabel Bonnin”. És un espai d’acollida, acompanyament i de referència per a moltes persones. Té com a finalitat la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació. També ofereix servei d’higiene personal i neteja de roba. Les persones beneficiàries són derivades principalment pels Serveis Socials i Càritas Parroquial. El voluntariat dona suport a tasques de repartiment de menjar a domicili i al propi Menjador. A més, s’encarrega de la recollida de donacions i de l’acompanyament a participants.
 • Centre de Distribució d’Aliments CDA. Espècie de botiga solidària on es bescanvien productes d’alimentació, higiene i neteja per punts. Aquests s’adjudiquen d’acord amb el nombre de membres de la família. La majoria de persones són derivades de Càritas Parroquial o de Serveis Socials. El voluntari/ària s’encarrega d’atendre les persones i tenir al dia el CDA (reposició de material, comandes, recollides de donacions, control d’estoc…). Funciona setmanalment.
 • Domus. Projecte d’habitatge compartit en què viuen de forma temporal persones ateses per Càritas o Serveis Socials. El voluntariat fa tasques de suport i acompanyament a l’habitatge, al grup de convivència i a la sortida d’aquest.
 • Classes d’alfabetització i/o de reforç escolar per a adults i menors. Es tracta d’un projecte de suport lingüístic per a persones amb dificultats idiomàtiques.
 • Botigues solidàries. Càritas compta amb diferents botigues solidàries a la ciutat d’Inca, amb elles vol afavorir l’economia social, el reciclatge i la reinserció per mitjà de la feina. El voluntari/ària fa tasques de sensibilització i atenció al client.
 • Taller de bicicletes. Projecte formatiu per a joves que es formen i recuperen hàbits de treball arreglant bicicletes donades, i que una vegada arreglades es posen a la venda. El voluntari/ària fa tasques formatives i de suport als participants.

PERFIL DEL VOLUNTARIAT: 

Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de Déu vers els més pobres. Això és possible des de la promoció de la solidaritat i l’ajuda al desenvolupament integral de les persones i els pobles que es troben en situació de precarietat.

El voluntariat és un element essencial de la identitat de Càritas.

Les persones voluntàries de Càritas es comprometen amb els altres i pels altres. Són persones actives, capaces d’organitzar-se i participar, i que plasmen a través de la seva acció els valors de la caritat, la centralitat de la persona, la justícia, la solidaritat, la participació, l’austeritat, l’esperit de millora i la transparència.

S’intenta que cada persona pugui trobar el seu lloc d’acord amb la seva aptitud, formació, motivació i disponibilitat. Així i tot es necessiten persones formades, capaces d’establir un bon vincle amb les persones ateses, amb capacitat de treball en equip i que se sentin mogudes per transformar la realitat de desigualtat que estam vivint.

Per ser voluntari/ària de Càritas és necessària una formació inicial i també mantenir el compromís de la formació contínua a través de formacions específiques.

Pot ser voluntari/ària de Càritas tota persona major de 16 anys.

 

Compartir

Newsletter Image