Durant el passat any, des de l’Àrea de Policia Local, es va prestar un especial esment a la documentació reglamentària dels vehicles que circulen per Inca. D’aquesta campanya es desprèn que s’han interposat 418 infraccions per no haver passat la Inspecció Tècnica de Vehicles –ITV– i 105 per no haver contractat l’assegurança obligatòria. «Aquestes accions són necessàries perquè suposen evitar problemes o accidents a la mobilitat general a la ciutat», ha explicat Antonia Triguero, regidora de Mobilitat. Per part dels tècnics de l’Àrea es recalca que és important recordar que un adequat manteniment del vehicle és essencial per garantir la seguretat de les persones i reduir la possibilitat de sofrir o provocar un accident de trànsit amb conseqüències mortals o lesives, i que la Inspecció Tècnica de Vehicles és l’única fórmula admissible per acreditar el bon estat del vehicle.


Per la seva banda, els propietaris que no tenen assegurat el vehicle carreguen sobre els restants ciutadans les responsabilitats pecuniàries pels danys que causin amb els seus vehicles en cas d’accidents, atès que les primes del SOA contenen un recàrrec del 2 % que es destinen al fet que el Consorci de Compensació d’Assegurances afronti les despeses produïdes per vehicles sense pòlissa.

Actualment, per a l’infractor, les sancions oscil·len entre els 601 i els 3.005 euros depenent de la situació, el tipus de vehicle, la reincidència, etc., a més de la retirada del vehicle i el seu dipòsit, que pot arribar als tres mesos.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image