All posts by: Administradora Web

About Administradora Web

Contracte per al servei de vigilància, socorrisme, salvament i primeres cures a les piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, i a les piscines cobertes municipals Catalina Corró, i la prestació del servei de monitoratge del programa d’activitats aquàtiques i d’activitats dirigides joves/adults durant la temporada d’estiu Termini de presentació d’ofertes: fins dia 9 de […]

Modificació de crèdit núm. 7/2022 [06/06/2022] Aprovació inicial (BOIB núm. 73 04/06/2022) Modificació de crèdit núm. 4/2022 [09/05/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 60 07/05/2022) [19/04/2022] Aprovació inicial (BOIB núm. 47 07/04/2022)

[16/06/2022] Acord provisional de concessions [24/03/2022] Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2022, per accions fetes durant la temporada 2021/2022 o 2022 (BOIB núm. 40 22/03/2022)

[07/03/2022] Pla Anual de Contractació 2022 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix: “Les entitats del sector públic han de programar l’activitat de contractació pública, que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i han de donar a conèixer el seu pla de contractació […]