All posts by: Administradora Web

About Administradora Web

[02/04/2024] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 44 02/04/2024)  [27/03/2024]: Certificat de l’acord de ple Certificat dels propietaris afectats Informe-proposta d’aprovació inicial Memòria 00 Plànol guia 02 Plànol d’urbanitzables 01 Plànol d’itineraris peatonals Full D1 Full D2

[14/03/2024]: Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 36, 14/03/2024) Certificat de l’acord del Ple Certificat de propietaris afectats Memòria Plànol 00 Full guia Plànol 01 Itineraris per a vianants Plànol 02 Full d’urbanitzables Plànol 03 Afectació AESA Plànol 04 Afectació AESA Terme municipal Plànol D2 Plànols d’ordenació

Modificació de crèdit núm. 5 Aprovació definitiva (BOIB núm. 45, 04/04/2024) Aprovació inicial (BOIB núm. 32, 05/03/2024)

Incart 2024

març 8, 2024

Del 3 de maig a l’1 de juny

[19/02/2024] Enllaç al tràmit de la Seu Electrònica (s’ha d’adjuntar el comprovant de pagament dels drets d’examen, per la qual cosa, abans de dur a terme el tràmit electrònic, s’haurà de procedir a l’autoliquidació de la taxa a l’Oficina Virtual Tributària de l’Ajuntament d’Inca). Oficina Virtual Tributària Convocatòria i bases (BOIB núm.  163, 30/11/2023) Anunci […]

[27/12/2023] Plànols d’ordenació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Servituts aeronàutiques – AESA – SA3 Servituts aeronàutiques – AESA – SA4 Sòl urbà – C2 [27/12/2023] Plànols d’informació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Sòl urbà – C2 [19/12/2023] […]

Newsletter Image