All posts by: Administradora Web

About Administradora Web

[16/06/2021] Bases reguladores i annexos [16/06/2021] Publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS 568535) [16/06/2021] Publicació d’extracte (BOIB núm. 79, 15/06/2021) Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d’Inca per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2021/2022.   […]

Modificació bases pressupost 2021 [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 74, 05/06/2021) Bases d’execució Pressupost 2020 [09/06/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 101, 04/06/2020) Modificació bases pressupost de 2020 [31/08/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 135, 01/08/2020) Modificació bases pressupost 2018 [08/10/2018] Aprovació inicial (BOIB núm. 123, 06/10/2018) Modificació bases pressupost 2016 [16/09/2016] Aprovació definitiva (BOIB núm. 117, 15/09/2016) [08/08/2016] Aprovació inicial (BOIB […]

[23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 71, 01/06/2021)

Dona sang

abril 6, 2021

dies 6, 13, 14, 15, 20 i 27 d’abril