L’Ajuntament d’Inca ha de procedir a la creació d’uns borsins de personal directiu, tècnics de suport pedagògic, personal docent i auxiliar administratiu per cobrir els llocs de treball dels programes mixts d’ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a majors de 30 anys.

Les instàncies es poden presentar fins al dia 14 d’octubre de 2016, aquest dia inclòs. Aquelles persones interessades en aquest procés selectiu podran sol·licitar informació en el departament d’Informació de l’Ajuntament d’Inca (edifici plaça d’Espanya núm. 1), al telèfon 971507750 o bé als següents enllaços:

Compartir

Newsletter Image