Urbanismo y patrimonio

[26/09/2018] Aprobacion definitiva [24/07/2018] Error material en la aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria (BOIB núm. 73 14/06/2018) [30/05/2018] Aprobación inicial (rectificación) [02/05/2018] Aprobación inicial (BOIB núm. 51 26/04/2018)

[08/04/2020] APER2019-082 [25/03/2020] APER2019-048 [12/03/2020] APER2017-017 [04/11/2019] APER2019-049 [24/10/2019] APER2019-062 [25/09/2019] APER2019-037 [25/09/2019] APER2019-036 [05/09/2019] APER2015-063 [19/08/2019] APER2019-033 [13/05/2019] APER2019-030 [08/04/2019] APER2019-014 [01/04/2019] APER2018-096 [19/03/2019] APER2019-002 [19/03/2019] APER2019-001 [08/03/2019] APER2019-010 [11/02/2019] APER2017-051 [05/02/2019] APER2018-078 [23/01/2019] APER2019-003 [13/11/2018] APER2018-072 [19/10/2018] APER2018-067 [09/11/2018] APER2018-058 [26/10/2018] APER2018-028 [19/10/2018] APER2018-068 [19/10/2018] APER2018-067 [01/10/2018] APER2015-038 [18/06/2018] APER2015-038 [05/06/2018] APER2018-041 [05/06/2018] APER2018-011 [17/05/2018] APER2018-031 [02/05/2018] APER2013-010 [02/05/2018] APER2018-017 [19/03/2018] APER2018-015 [15/03/2018] APER2018-009

[26/10/2018] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 129 18/10/2018) [02/08/2018] Ordenança reguladora [02/08/2018] Informe-proposta esmenat en relació a la resolució d’al·legacions [24/07/2018] Nova aprovació inicial de l’ordenança (BOIB núm. 90 21/07/2018) [18/05/2018] Aprovació inicial de l’ordenança (BOIB núm. 61 17/05/2018) [14/03/2018] Ordenança reguladora [14/03/2018] Proposta

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons acompanyat del batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha visitat avui les obres de construcció del centre de transbordament intermodal cotxe-autobús. Aquest espai, ubicat a la carretera de Sineu i que ha estat cedit per l’Ajuntament d’Inca, disposarà de dues noves parades d’autobús interurbà i tindrà 120 places […]

[17/04/2018] Aprobación definitiva de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 45 12/04/2018) [08/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 18 08/02/2018) [01/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle [01/02/2018] Planos: M464 P1 M464 P2 M464 P3 M464 P4 M464 Memoria

[26/04/2018] Adjudicación [05/02/2018] Planos [05/02/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [05/02/2018] Pliegos de cláusulas administrativas [05/02/2018] Anuncio de licitación Presentación de ofertas hasta el 2 de marzo de 2018 Contrato de obras de dotación de escalera de emergencias y reforma de la recepción del Casal de Cultura (Pes des Bessó), incluído en el Plan Especial de Ayudas del Consell Insular de Mallorca […]

[11/01/2018] Anuncio de información pública de inicio de tramitación   (BOIB núm. 8 16/01/2018) Cesión gratuita a la entidad Amadip Esment Fundación del bien inmueble y/o solar urbano de titularidad municipal situado entre las calles Rubén Darío y Joan d’Àustria (colindante con Quarter General Luque) al objeto de destinarlo a centro de inserción sociolaboral, escuela profesional y […]

Suspensión de licencias

enero 4, 2018

Suspensión de licencia urbanística calles Sant Bartomeu, Martí Metge y Teatre [04/01/2018] Zona afectada: plano de información PGOU vigente S1 [03/01/2018] Acuerdo de suspensión de licencias urbanísticas, comunicaciones previas, planes de desarrollo de iniciativa particular e instrumentos de gestión, dentro del ámbito comprendido entre las calles San Bartolomé, Martí Médico y Teatro

[14/12/2017] Estudio económico financiero [14/12/2017] Pliegos de condiciones [14/12/2017] Concesión demanial de la ocupación privativa de una parcela municipal de dominio público para la construcción, instalación y explotación de un complejo sociocultural y recreativo con oferta complementaria (BOIB núm. 154 14/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 15 de enero de 2018

[26/03/2018] Adjudicación definitiva [18/12/2017] Documento.bc3 (zip) [12/12/2017] Planos [12/12/2017] Pliegos de condiciones [12/12/2017] 5.3 EESS memoria [12/12/2017] 5.3 EESS planos [12/12/2017] 5.5 Actividad planos [12/12/2017] 5.5 Actividad memoria [12/12/2017] Memoria [12/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 151 12/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 8 de enero de 2018

[02/03/2018] Aprovació definitiva (BOIB núm. 27 01/03/2018) [22/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 116 21/09/2017) [22/09/2017] Certificat de finques afectades [15/09/2017] Documentació: 01 Modificació PGOU UA10 02b full I D2 02 full D2 modificat 03b full I E2 03 full E2 modificat 04 full 00 final modificat 05 I T1 topogr UA10 06 I2 inf full NF full […]

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM), dependent de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i l’Ajuntament d’Inca han signat avui un conveni que permetrà la posada en marxa de distintes actuacions incloses en el Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca, emmarcat en el Pla Anual d’Impuls del Turisme […]

[24/07/2018] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini per a la presentació d’ofertes fins al 13 de juliol de 2018 [05/08/2017] Anunci d’aprovació inicial del projecte (BOIB núm. 96 05/08/2017) [05/08/2017] Memòria [05/08/2017] Avantprojecte [05/08/2017] Estudi econòmic [05/08/2017] Informe urbanístic sobre la valoració i usos del bé [05/08/2017] Plec de condicions tècniques […]

[21/09/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 116 21/09/2017) [12/09/2017] Informe-proposta d’aprovacio definitiva [12/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 96 05/08/2017) [03/08/2017] Memòria justificativa [02/08/2017] Plànol de la modificació – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Plànol vigent – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Informe-proposta d’aprovació inicial Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can […]

Aprovació provisional (Ple de 30 de març de 2023) Certificat de l’acord adoptat al ple de l’aprovació provisional Informe-proposta per a l’aprovació provisional Documentació escrita FITXES_AMBITS_signed EIP_signed INFORME_CANVIS_signed ISE_signed MEMORIA_signed NORMES_signed Plànols d’informació FULL 00 FULL B3 FULL C2 FULL C3 FULL D2 FULL D3 FULL E2 FULL E3 FULL F1 FULL F2 FULL G1 […]

[06/11/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 135 04/11/2017) [14/09/2017] Publicació oficial de l’aprovació inicial (BOIB núm. 113 14/09/2017) [14/09/2017] Aprovació inicial de la modificació (Ple 07/09/2017) [13/07/2017] Sotmetiment a consulta pública de la proposta de modificació de l’Ordenança [16/04/2013] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 051 16/04/2013) [14/03/2013] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 035 14/03/2013) […]

[07/06/2023] Correcció d’errada en l’aprovació definitiva (BOIB núm. 116 21/09/2017) [31/07/2017] Aprovació definitiva [07/06/2017] Certificació de titulars de la finca i/o parcel·la [06/06/2017] Plànol proposta – IP01 Itineraris per a vianants [06/06/2017] Plànol proposta – I2 Urbanitzables i creixement no realitzat (maig 2017) [06/06/2017] Plànol proposta – 00 Guia [06/06/2017] Plànol proposta – D3 Ordenació […]

Els nins d’Inca podran practicar i millorar els coneixements sobre mobilitat i trànsit al nou Parc d’Educació Viària. Unes instal·lacions de 395 metres quadrats que estan situades entre el carrer Boters i el Camí des Cementiri. A la inauguració hi han estat presents el Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora […]

[31/07/2017] Aprovació definitiva [25/05/2017] Plànol d’informacio PGOU vigent / I-E1 [25/05/2017] Plànol d’ordenació del sòl urbà / E1 [12/04/2017] Memòria [12/04/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 48 22/04/2017) Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com a sociocultural al PGOU d’Inca, situat al carrer d’Antoni M. Alcover, cantonada amb el carrer de Josep M. Llompart […]

El Casal de Cultura ha acollit la reunió del jurat del concurs d’idees per a la reforma i millora de la plaça de Mallorca. Un òrgan que està compost pel Batle, Virgilio Moreno, un representant de cada grup polític amb representació al Consistori, tècnics municipals designats per l’Ajuntament, representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les […]

[09/11/2018] Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Nova proposta de Modificació Puntual núm. 4 del PGOU d’Inca (20e/2017) (BOIB núm. 140 08/11/2018) [08/11/2018] Informe-proposta d’aprovació provisional  [26/10/2018] Memòria [26/10/2018] Estudi ambiental estratègic (simplificat) [04/05/2017] Afectacio de finques i/o […]

Aprovació definitiva de la modificació: [08/03/2022] Acord d’aprovació definitiva de la modificació (CIOTU) [08/03/2022] Memòria [08/03/2022] Plànol guia [08/03/2022] Plànol d’ordenació del sòl urbà – C2m [08/03/2022] Plànol d’ordenació del sòl urbà – D2m [08/03/2022] Plànol d’urbanitzables i creixement no realitzat [08/03/2022] Plànol d’itineraris peatonals [08/03/2022] Plànol de servituts aeronàutiques Aprovació provisional de l’esmena de les deficiències detectades per la CIOTU: [12/03/2021] Dictamen […]

El pla especial de la façana d’Inca, emmarcat dins l’àrea de reconversió del territori -ART- podrà seguir la seva tramitació després d’obtenir el vistiplau dels departaments de territori i urbanisme del Consell de Mallorca i la Comissió Balear de Medi Ambient. D’aquesta manera al pròxim plenari s’aprovarà definitivament la modificació puntual número 2, consistent en […]

El jurat del concurs d’idees per a l’avantprojecte de reforma i millora de la plaça Mallorca s’ha reunit per obrir totes les propostes. El batle, Virgilio Moreno, el tinent batle d’Hisenda, Àngel Garcia, un representant de cada grup polític municipal, representants tècnics de l’Ajuntament, dos representants del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, un representant […]

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat pel batle d’Inca, Virgilio Moreno, el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, i el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Mateu Capellà han visitat l’estació d’Inca, on SFM ha duit a terme la substitució completa de la coberta de l’antic magatzem que es troba […]

Ben aviat, Inca disposarà d’una ordenança municipal sobre la inspecció tècnica d’edificis (ITE). Per aquesta raó el Batle, Virgilio Moreno, i el degà del Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports, Juan Antonio Esteban, han signat un acord de col·laboració per a per difondre, potenciar i facilitar la nova normativa. «L’objectiu d’aquest acord és que […]

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [30/11/2016] Estudi bàsic de seguretat [30/11/2016] Justificació de preus [30/11/2016] Memòria i plec de prescripcions tècniques [30/11/2016] Plànol 1 [30/11/2016] Plànol 2 [30/11/2016] Plànol 3 [30/11/2016] Plànol 4 [30/11/2016] Pla d’obra [30/11/2016] Pressupost [30/11/2016] Resum del pressupost [29/11/2016] BOIB núm. 149 26/11/2016 [29/11/2016] Plecs de clàusules administratives Presentació d’ofertes fins al 12 de desembre de 2016

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [11/11/2016] Documentació Memòria Pressupost Estudi de seguretat i salut BOIB núm. 142 10/11/2016 Plec de condicions Plec de clàusules administratives [11/11/2016] Plànols Índex   P00   P01   P02   P03   P04   P05   P06   P07   P08   P09   P10   P11   P12   P13   P14   P15   P16 Presentació d’ofertes fins al 7 de desembre de 2016

[02/05/2017] Qualificació definitiva Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al dia 16 de març de 2017. [07/04/2017] Valoració dels mèrits [13/03/2017] Rectificació de la nota del segon exercici i elaboració de la qualificació definitiva [02/03/2017] Resultats del segon exercici Es convoca als aspirants per a la realització del segon exercici […]

[15/03/2024] Rectificació d’error material (BOIB núm. 36 14/03/2024) [15/11/2023] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 152 09/11/2023) [21/09/2023] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 129 19/09/2023) [21/09/2023] Proposta de modificació [27/07/2022] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 96 26/07/2022) [10/06/2022] Proposta de modificació [31/05/2022] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 70 31/05/2022) [14/11/2016] […]

Durant l’estiu des de les àrees de Policia, Serveis i Educació s’han executat diverses demandes dels centres educatius de la ciutat per tal de millorar tant la mobilitat dels vehicles com la seguretat dels vianants. El Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora d’Educació, Alice Weber i la regidora de Serveis, […]

[03/02/2017] Aprovació definitiva de la modificació   (BOIB núm. 18 11/02/2017) [03/02/2017] Documentació tècnica (carpeta comprimida 50.16 MB) [20/01/2017] Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (informe ambiental estratègic) (BOIB núm. 8 19/01/2017) [09/07/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 087 09/07/2016) [06/07/2016] Plànol PL01 Límits modificats [06/07/2016] Plànol PL02 Parcel·les afectades [06/07/2016] Estudi […]

Newsletter Image