Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com a sociocultural al PGOU d’Inca, situat al carrer d’Antoni M. Alcover, cantonada amb el carrer de Josep M. Llompart (enfront de la plaça del Lledoner), amb l’objecte que la planta baixa de l’equipament tengui ús docent/assistencial.

Compartir

Newsletter Image