Al BOIB núm. 12, de dia 26 de gener de 2016, s’ha publicat la convocatòria del concurs oposició per a la creació d’un borsí de lletrats assessors i borsí de tècnics d’Administració general (TAG).

El termini per a presentar les instàncies serà fins al dia 6 de febrer de 2016.

Compartir

Newsletter Image