Anuncios

2020 [26/07/2021] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 99 24/07/2021) 2019 [23/10/2020] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 181 22/10/2020) 2018 … 2017 [06/08/2018] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 95 02/08/2018) 2016 [17/08/2017] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 99 12/08/2017) Propuesta de acuerdo Informe de Intervención Ajuntament d’Inca Escola Municipal de Música Antoni Torrandell Fundació Pública del […]

[12/04/2021] Anuncio (BOE núm. 40 16/02/2021) [10/09/2020] Anuncio (BOE núm. 232 29/08/2020) [12/03/2020] Anuncio (BOE núm. 62 11/03/2020) [10/03/2020] Anuncio BOE núm. 060 10/03/2020 [05/02/2020] Anuncio (BOE núm. 31 05/02/2020) [18/08/2016] Anuncio (BOE núm. 100 06/08/2016) [27/07/2016] Anuncio (BOE núm. 073 11/06/2016)

[22/12/2016] Reconeixement de l’obligació i pagament de les subvencions [22/11/2016] Informe-proposta de concessions i contestacions de les al·legacions presentades [20/10/2016] Acord provisional de concessions i denegacions [15/07/2016] Bases reguladores de la convocatòria [15/07/2016] BOIB núm. 089 14/07/2016 [15/07/2016] Annexos Annex 0 – Documentació aportada per la persona sol·licitant Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció Annex […]

[03/02/2017] Aprovació definitiva de la modificació   (BOIB núm. 18 11/02/2017) [03/02/2017] Documentació tècnica (carpeta comprimida 50.16 MB) [20/01/2017] Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (informe ambiental estratègic) (BOIB núm. 8 19/01/2017) [09/07/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 087 09/07/2016) [06/07/2016] Plànol PL01 Límits modificats [06/07/2016] Plànol PL02 Parcel·les afectades [06/07/2016] Estudi […]

[26/10/2021] Decret de la Batlia en relació amb la celebració del mercadet tradicional de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants [22/02/2021] Decret de la Batlia per a la reubicació de les parades agrícoles del mercat del Dijous [13/10/2020] Aprovació definitiva de la modificació del Reglament (BOIB núm. 166 26/09/2020) [26/08/2020] Aprovació inicial de […]

[14/01/2022] Retribucions 2022 [14/01/2022] Retribucions 2021 [31/10/2018] Retribucions 2018 [17/08/2017] Retribucions 2017 [10/01/2016] Retribucions 2016 [24/07/2015] Retribucions 2015 [24/07/2015] Comparativa 2011-2019

[30/03/2017] Modificació del conveni urbanístic (incorporació nou annex III) [06/02/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 8 16/01/2016) [20/03/2015] Aprovació inicial (BOIB núm. 38 19/03/2015) [20/03/2015] Acord [20/03/2015] AAES [20/03/2015] AAES (signada) [20/03/2015] Annex conveni urbanístic [20/03/2015] Conveni urbanístic [20/03/2015] F2 actual [20/03/2015] F2 proposta [20/03/2015] Memòria [20/03/2015] Memòria (signada) [20/03/2015] Plànols conveni [09/03/2015] Avaluació ambiental estratègica simplificada [09/03/2015] Memòria [09/03/2015] Plànol d’ordenació de sòl urbà F2 actual [09/03/2015] Plànol d’ordenació de […]

2022 Modificacions de crèdit 2022 Presupost 2022 (.zip) [24/01/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 12 22/01/2022) [29/12/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 178 28/12/2021) 2021 Modificacions de crèdit 2021 Període mitjà de pagament a proveïdors 2021 (.zip) Execució trimestral: [Exp._11262_2021] Informació Economicofinancera – Tercer trimestre 2021 (.zip) [Exp._8122_2021] Informació Economicofinancera – Segon trimestre 2021 (.zip) [Exp._5028_2021] Informació […]