Anuncios

20Oct 2016

[26/01/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 11 26/01/2017) [15/12/2016] Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics municipals [15/12/2016] Aprovació inicial (BOIB núm. 153 06/12/2016) [20/10/2016] Proposta de creació de l’ordenança

07Oct 2016

[02/01/2020] Plan estratégico de subvencions año 2020 (BOIB núm. 174 28/12/2019) [12/02/2019] Plan estratégico de subvencions año 2019 (BOIB núm. 19 12/02/2019) [07/03/2018] Plan estratégico de subvencions año 2018 (BOIB núm. 29 06/03/2018) [16/08/2017] Plan estratégico de subvencions año 2017 (BOIB núm. 97 08/08/2017) [07/10/2016] Plan estratégico de subvencions año 2016 (BOIB núm. 127 06/10/2016)

27Sep 2016

[02/01/2020] Aprobación definitiva de modificación (BOIB núm. 175 31/12/2019) [14/11/2016] Aprobación definitiva de modificación (BOIB núm. 142 10/11/2016) [27/09/2016] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 117 15/09/2016) [27/09/2016] Proyecto de ordenanza [29/12/2011] Ordenanza (BOIB núm. 194 29/12/2011)

27Sep 2016

[20/12/2019] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 170 19/12/2019) [20/12/2019] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 144 22/10/2019) [14/11/2016] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 142 10/11/2016) [27/09/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 117 15/09/2016) [27/09/2016] Projecte d’ordenança [03/11/2014] Aprovació definitiva de la modificació [20/09/2014] Aprovació provisional de la modificació (BOIB núm. 127 20/09/2014) [02/07/2013] Aprovació […]

27Sep 2016

[23/12/2019] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 171 21/12/2019) [23/12/2019] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 144 22/10/2019) [14/11/2016] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 142 10/11/2016) [27/09/2016] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 117 15/09/2016) [27/09/2016] Proyecto de ordenanza [22/12/2015] Aprobación definitiva de modificación (BOIB núm. 185 22/12/2015) [28/12/2013] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 180 28/12/2013) […]

01Sep 2016

Compte General 2015

septiembre 1, 2016

[01/09/2016] Compte general 2015 [01/09/2016] BOIB núm. 109 27/08/2016 [01/09/2016] Ajuntament d’Inca [01/09/2016] Escola Municipal de Música Antoni Torrandell (EMMAT) [01/09/2016] Institut Municipal d’Activitats Físiques (IMAF) [01/09/2016] Residència Miquel Mir [01/09/2016] Llar d’Infants d’Inca (EEI Toninaina)

27Jul 2016

[12/03/2020] Anuncio (BOIB núm. 62 11/03/2020) [05/02/2020] Anuncio (BOIB núm. 31 05/02/2020) [18/08/2016] Anuncio (BOIB núm. 100 06/08/2016) [27/07/2016] Anuncio (BOIB núm. 073 11/06/2016)

15Jul 2016

[22/12/2016] Reconeixement de l’obligació i pagament de les subvencions [22/11/2016] Informe-proposta de concessions i contestacions de les al·legacions presentades [20/10/2016] Acord provisional de concessions i denegacions [15/07/2016] Bases reguladores de la convocatòria [15/07/2016] BOIB núm. 089 14/07/2016 [15/07/2016] Annexos Annex 0 – Documentació aportada per la persona sol·licitant Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció Annex […]

04Jul 2016

[03/02/2017] Aprovació definitiva de la modificació   (BOIB núm. 18 11/02/2017) [03/02/2017] Documentació tècnica (carpeta comprimida 50.16 MB) [20/01/2017] Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (informe ambiental estratègic) (BOIB núm. 8 19/01/2017) [09/07/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 087 09/07/2016) [06/07/2016] Plànol PL01 Límits modificats [06/07/2016] Plànol PL02 Parcel·les afectades [06/07/2016] Estudi […]

13Jun 2016

[13/07/2016] Aprovació definitiva de la modificació per transferència de crèdit (BOIB núm. 087 09/07/2016) [28/06/2016] Aprovació definitiva de la modificació per transferència de crèdit (BOIB núm. 082 28/06/2016) [13/06/2016] Dictamen [13/06/2016] Aprovació inicial de la modificació per transferència de crèdit (BOIB núm. 069 02/06/2016)

13Jun 2016

[28/06/2016] Aprovació definitiva (BOIB núm. 082 28/06/2016) [13/06/2016] Dictamen [13/06/2016] Aprovació inicial (BOIB núm. 069 02/06/2016)

02Jun 2016

[28/06/2016] Aprovació definitiva de la modificació per transferència de crèdit (BOIB núm. 082 28/06/2016) [13/06/2016] Dictamen [02/06/2016] Aprovació inicial de la modificació per transferència de crèdit (BOIB núm. 069 02/06/2016)

29Abr 2016

[28/06/2016] Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 2/2016, per suplement de crèdit i modificació de les bases d’execució del pressupost de l’IMAF (BOIB núm. 82 28/06/2016) [13/06/2016] Dictamen [02/06/2016] Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2016 amb la modalitat de suplement de crèdit (BOIB núm. 069 02/06/2016) [29/04/2016] Aprovació inicial de la modificació de crèdit […]

14Abr 2016

[30/04/2019] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 57 30/04/2019) [13/02/2019] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 19 12/02/2019) [21/12/2018] Sometimiento a consulta pública [21/12/2018] Propuesta de modificación [21/12/2018] Ordenanza vigente [28/06/2016] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 78 21/06/2016) [14/04/2016] Dictamen [14/04/2016] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 47 14/04/2016)

12Mar 2016

[11/12/2017] Aprobación definitiva de la modificación [16/10/2017] Reglamento municipal [16/10/2017] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 123 07/10/2017) [31/05/2016] Aprobación definitiva de modificación (BOIB núm. 068 31/05/2016) [23/03/2016] Reglamento municipal [12/03/2016] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 033 12/03/2016)

13Oct 2015

[28/05/2020] La Junta de Gobierno de fecha 27 de mayo de 2020, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado SOMETER A CONSULTA PÚBLICA POR UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, mediante la página web municipal, la propuesta de modificación del […]

17Mar 2015

[30/03/2017] Modificació del conveni urbanístic (incorporació nou annex III) [06/02/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 8 16/01/2016) [20/03/2015] Aprovació inicial (BOIB núm. 38 19/03/2015) [20/03/2015] Acord [20/03/2015] AAES [20/03/2015] AAES (signada) [20/03/2015] Annex conveni urbanístic [20/03/2015] Conveni urbanístic [20/03/2015] F2 actual [20/03/2015] F2 proposta [20/03/2015] Memòria [20/03/2015] Memòria (signada) [20/03/2015] Plànols conveni [09/03/2015] Avaluació ambiental estratègica simplificada [09/03/2015] Memòria [09/03/2015] Plànol d’ordenació de sòl urbà F2 actual [09/03/2015] Plànol d’ordenació de […]