Anuncis

02des. 2020

[02/12/2020] Aprovació inicial de l’expedient 4.687/2020 de la modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals (BOIB núm. 202 01/12/2020)

16nov. 2020

[16/11/2020] Annexos [16/11/2020] Enllaç a la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS 531599) [16/11/2020] Bases reguladores (BOIB núm. 195 14/11/2020)

09nov. 2020

[09/11/2020] Model d’instància [09/11/2020] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 191 07/11/2020) Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari cap del departament d’Informàtica (grup A subgrup A1) de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema d’oposició.

03nov. 2020

[09/11/2020] Aclariment relatiu al temari [03/11/2020] Model d’instància [03/11/2020] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 180 20/10/2020) [03/11/2020] Anunci (BOE núm. 290 03/11/2020) Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de novembre al 2 de desembre

23oct. 2020

Compte general 2019

octubre 23, 2020

[23/10/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 181 22/10/2020)

23oct. 2020

[18/11/2020] Aprovació definitiva de l’expedient 3017/2020 (BOIB núm. 196 17/11/2020) [23/10/2020] Aprovació inicial de l’expedient 3017/2020 (BOIB núm. 181 22/10/2020) Modificació de crèdit núm. 30/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria, i amb baixa d’altres aplicacions

18set. 2020

Implantació de protocols i mesures concretes aplicables als equipaments esportius municipals per verificar el compliment de la normativa específica de prevenció de la propagació de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 [18/09/2020] Proposta

31ag. 2020

[31/08/2020] Aprovació definitiva de l’expedient 177/2020 de la modificació de crèdit núm. 22/2020, amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres aplicacions (BOIB núm. 148 27/08/2020) [31/08/2020] Aprovació inicial de l’expedient 177/2020 de la modificació de crèdit núm. 22/2020, amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres aplicacions (BOIB núm. 135 […]

05ag. 2020

[30/09/2020] Resultat definitiu del concurs de mèrits [24/09/2020] Resultat de la valoració de mèrits [23/09/2020] Llista definitiva d’admesos i exclosos [21/09/2020] Aclariment [28/08/2020] Llista provisional d’admesos [05/08/2020] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 136 04/08/2020) [05/08/2020] Model de sol·licitud

01ag. 2020

[30/11/2020] Llista definitiva d’admesos [16/10/2020] Llista provisional d’admesos [31/07/2020] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Annexos 2 i 3 (Models de sol·licitud i relació de mèrits) Borsí de personal funcionari mitjançant sistema de concurs, escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, grup C, subgrup C1, de la Policia Local de l’Ajuntament […]

15juny 2020

[22/10/2020] Resolució d’al·legacions i elaboració del borsí [13/10/2020] Valoració dels mèrits [13/10/2020] Llista definitiva d’admesos [22/09/2020] Resultat de la prova del primer exercici (coneixements de català) [18/09/2020] Llista definitiva d’admesos [02/09/2020] Llista provisional d’admesos [19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Convocatòria i bases per a cobrir, de manera interina i mitjançant sistema de concurs, una plaça de […]