Anuncis

[27/03/2023] Convocatòria i bases (BOIB núm. 38, 25/03/2023) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió […]

[20/03/2023] Annexos / Sol·licitud d’autobarem [20/03/2023] Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de neteja de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema de concurs oposició (BOIB núm. 35, 18/03/2023) (castellà) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça […]

[10/03/2023] Convocatòria i bases (BOIB núm. 30, 09/03/2023) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió […]

Unitats d’actuació

febrer 8, 2023

Conveni urbanístic per dur a terme la modificació puntual del PGOU d’Inca per a dur a terme la reordenació i les modificacions d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter Conveni urbanístic que té com a objecte la modificació puntual del […]

[21/02/2023] Anunci d’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [08/02/2023] Certificat de l’acord de Ple de 26/01/2023 [08/02/2023] Fitxa INC-A031 Jaciment arqueològic Pou de Can Pere Frare / s’Aljubet de Can Frare [08/02/2023] Fitxa INC-F076 Pou de Can Pere Frare / s’Aljubet de Can Frare [08/02/2023] Informe-proposta d’aprovació inicial [08/02/2023] Memòria justificativa [08/02/2023] Plànol […]

[19/12/2022] Enllaç a la Plataforma de Contractació de l’Estat Termini de presentació d’ofertes: fins dia 4 de gener de 2023. Contracte d’obres per a l’execució del projecte d’instal·lació d’una planta fotovoltaica a la parcel·la dels pous de Son Fiol, subvencionat pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

[21/11/2022] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació d’ofertes: fins dia 12 de desembre de 2022. Contracte per a l’execució del projecte d’obres de reforma i modernització de l’enllumenat públic de diversos carrers d’Inca, cofinançat per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministeri per a la […]

[29/10/2022] Publicació anunci butlletí oficial (BOIB núm. 139 27/10/2022) [25/10/2022] Publicació anunci Diario de Mallorca Certificat Dictamen Informe-proposta d’aprovació inicial INC B013 Làpides del Cementeri INC B014 Esteles del Cementiri INC B015 Escultura funerària d’àngels INC B016 Panteó Magí Marques i família INC B017 Panteó Torrandell INC B018 Panteó Garcia Carrasco INC B019 Panteó militar […]

Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 30 de gener al 10 de febrer de 2023. Més informació a les Oficines del Servei d’Esports (Piscines Municipals d’Inca), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o al tel. 971 504 216. [27/01/2023] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada i el compliment […]

Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 16 al 30 de desembre de 2022. Més informació i presentació de documentació, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h, a l’Àrea d’Educació (Claustre de Sant Domingo). [15/12/2022] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada, el compliment dels requisits de la convocatòria i dels criteris objectius […]

UA-2 [21/02/2023] Anunci d’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [07/02/2023] Certificat d’acord [07/02/2023] Estudi de viabilitat econòmica [07/02/2023] Informe-proposta d’aprovació inicial [07/02/2023] Memòria [07/02/2023] Plànol de proposta UA-6 [11/09/2015] Aprovació definitiva de modificació UA-12/UA-19 [27/07/2022] Memòria [27/07/2022] Anunci d’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 96, 26/07/2022) [27/07/2022] Informe-proposta d’aprovació inicial de modificació

[26/07/2022] Fitxa INC-A031 INC-F075 [26/07/2022] Fitxa INC-E006 [26/07/2022] Informe-proposta de l’aprovacio inicial de la modificació [26/07/2022] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 94, 21/07/2022) [08/02/2023] Fitxa INC-E006 Refugi antiaeri Quarter General Luque [08/02/2023] Certificat de l’acord de ple d’aprovació definitiva [08/02/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [08/02/2023] Plànol d’aprovació inicial [08/02/2023] Plànol d’ordenació del sòl urbà

2023 Aprovació definitiva (BOIB núm. 11 24/01/2023) Aprovació inicial (BOIB núm. 169 29/12/2022) 2022 Pressupost per àrees Modificacions de crèdit 2022 Presupost 2022 (.zip) Informe de l’interventor sobre el contingut i aprovació del pressupost 2022 (.pdf) Informe de l’interventor sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària 2022 (.pdf) [24/01/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 12 22/01/2022) [29/12/2021] […]

Newsletter Image