**Degut a problemes tècnics amb el servei de correu electrònic, no ha estat possible rebre les peticions de liquidació per participar en el procés selectiu durant els dies 17 i 18 d’agost. Per tant, es prorroga el termini de sol·licitud dels documents de liquidació fins al dia 23 a les 13 h. Així mateix, es prorroga el termini de presentació de les instàncies fins al dia 23 d’agost a les 23.59 h. Les persones que havien demanat la liquidació els dies 17 i 18 d’agost, l’hauran de tornar a demanar al correu secretaria@ajinca.net.

Procés selectiu per crear un borsí de personal funcionari interí corresponent a l’escala d’Administració especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, grup de classificació C1, de l’Ajuntament d’Inca per cobrir necessitats urgents.

Compartir

Newsletter Image