Per consultar les dades sobre aquestes eleccions, els electors han d’utilitzar el procediment de Consulta d’inscripció al Cens Electoral en període electoral dins del tràmit ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DE 9 DE JUNY DE 2024 de la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística.

Enllaços d’interès:

 


 

Para consultar los datos sobre estas elecciones, los electores deben utilizar el procedimiento de Consulta de inscripción al Censo Electoral en período electoral dentro del trámite ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE JUNIO DE 2024 de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

Enlaces de interés

Compartir

Newsletter Image