Anuncios

[03/07/2021 ] Enllaç a la Base Nacional de subvenciones (BNDS:556776) [03/07/2021 ]Extracte de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a esportistes locals 2021 (BOIB núm. 88, de 03/07/2021) [03/07/2021 ] Sol·licitud i annexos a emplenar Subvencions per a esportistes locals destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per la participació en competicions […]

[16/06/2021] Bases reguladoras y anexos [16/06/2021] Publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS 568535) [16/06/2021] Publicación de extracto (BOIB núm. 79 15/06/2021) Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Inca para la adquisición de libros de texto o material sustitutivo correspondiente al curso escolar 2021/2022 […]

Modificació bases pressupost 2021 [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 74, 05/06/2021) Bases d’execució Pressupost 2020 [09/06/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 101, 04/06/2020) Modificació bases pressupost de 2020 [31/08/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 135, 01/08/2020) Modificació bases pressupost 2018 [08/10/2018] Aprovació inicial (BOIB núm. 123, 06/10/2018) Modificació bases pressupost 2016 [16/09/2016] Aprovació definitiva (BOIB núm. 117, 15/09/2016) [08/08/2016] Aprovació inicial (BOIB […]

[19/07/2021] Informe aplazamiento segundo ejercicio [14/07/2021] Convocatoria segundo ejercicio [23/06/2021] Decreto de la Alcaldía 2021-0945 de aprobación del Tribunal y lista provisional de admitidos [03/06/2021] Modelo de instancia [03/06/2021] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 71 01/06/2021)

[02/06/2021] Annex II [02/06/2021] DEUC [02/06/2021] Estudi econòmic [02/06/2021] Memòria justificativa [02/06/2021] PCAP [02/06/2021] PPT [02/06/2021] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació de proposicions: fins dia 7 de juliol de 2021

Modificació de crèdit núm. 8/2021 – Exp. 4.034/2021 [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 71 01/06/2021) Modificació de crèdit núm. 7/2021 – Exp. 4.034/2021 [08/06/2021] Aprovació definitiva (BOIB núm. 71 01/06/2021) [10/05/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 59 06/05/2021) Modificació de crèdit núm. 3/2021 – Exp. 2.039/2021 [30/03/2021] Aprovació definitiva (BOIB núm. 43 30/03/2021) [11/03/2021] Aprovació inicial […]

Presupuesto General 2021

febrero 5, 2021

[30/03/2021] Aprobación definitiva (BOIB núm. 12 28/01/2021) [05/02/2021] Aprobación inicial (BOIB núm. 216 31/12/2020)

[09/01/2017] Modificació de crèdit núm. 22/2016 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva (BOIB núm. 163 29/12/2016) [07/12/2016] Modificació de crèdit núm. 22/2016 per transferència de crèdit. Aprovació inicial (BOIB núm. 151 01/12/2016) / Dictamen [14/11/2016] Modificació de crèdit núm. 14/2016 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació definitiva (BOIB núm. 143 12/11/2016) [27/10/2016] Modificació de crédit núm. 13/2016 per […]

[02/01/2018] Modificació de crèdit núm. 34/2017 (per crèdit extraordinari). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 161 30/12/2017) [14/12/2017] Modificació de crèdit núm. 34/2017 (per crèdit extraordinari). Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 152 14/12/2017) [05/12/2017] Modificació de crèdit núm. 28/2017 (modalitat transferència de crèdit). Aprovació definitiva de la modificació [10/11/2017] Modificació de crèdit núm. 23/2017 (modalitat de suplement de crèdit). Aprovació […]

[02/01/2019] Modificació de crèdit núm. 41/2018 (suplement de crèdit). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 163 29/12/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 41/2018 (suplement de crèdit). Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 148 27/11/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 39/2018 (crèdit extraordinari). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 152 04/12/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 37/2018 […]

[02/01/2020] Modificació de crèdit núm. 26/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. 175 31/12/2019). Aprovació definitiva [04/12/2019] Modificació de crèdit núm. 26/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. 163 03/12/2019). Aprovació inicial [04/12/2019] Modificació de crèdit núm. 25/2019 per crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. […]

[05/02/2021] Modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació definitiva (BOIB núm. 216 31/12/2020) [02/12/2020] Modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació inicial (BOIB núm. 202 01/12/2020) [18/11/2020] Modificació de crèdit núm. 30/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de […]

[08/02/2021] Modelo de solicitud de inclusión de colonia felina en el Registro municipal y autorización a las personas gestoras [09/12/2020] Aprobación definitiva del Reglamento (BOIB núm. 205 08/12/2020) [24/11/2020] Reglamento (BOIB núm. 136 04/08/2020) [28/02/2020] Texto del Reglamento [28/02/2020] Propuesta de consulta previa

[18/03/2021] Aprobación definitiva de concesiones [22/02/2021] Aprobación provisional de concesiones [16/11/2020] Anexos [16/11/2020] Enlace a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS 531599) [16/11/2020] Bases reguladoras (BOIB núm. 195 14/11/2020)