Educación

[03/12/2021] Lista de solicitudes con información relativa a la documentación presentada, el cumplimiento de requisitos y los criterios objectivos (baremo económico) Plazo de alegaciones: del 3 al 15 de diciembre de 2021 [30/09/2021] La Junta de Gobierno de 29 de septiembre de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos: Primero. Conceder de oficio una ampliación del plazo […]

[11/03/2021] Elaboración del bolsín y orden de prelación [19/02/2021] Valoración méritos [23/11/2020] Lista provisional de admitidos [04/08/2020] Anexo y modelo de instancia [04/08/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020)

[25/02/2021] Lista definitiva de concesiones (plazo de alegaciones: del 25 de febrero al 11 de marzo de 2021) [30/12/2020] Lista provisional de concesiones [10/12/2020] Lista de solicitudes recibidas con información relativa a los requisitos [08/10/2020] La Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos: PRIMERO. Conceder de oficio una […]

[01/04/2020] Lista definitiva de concesiones [09/03/2020] Lista provisional de concesiones y denegaciones de la subvención [11/12/2019] Lista de solicitudes con información sobre la documentación presentada, el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de los criterios objetivos (baremo económico) [09/09/2019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS núm. 472056)

El Comitè Espanyol d’Unicef ha lliurat a Oviedo els seus reconeixements a les “Ciutats Amigues de la Infància 2018”, en un acte a l’auditori Príncep Felip. El Batle d’Inca, Virgilio Moreno i la regidora d’Educació, Alice Weber, han acudit a la capital del Principat d’Astúries per rebre la distinció. «Des de l’equip de govern creim […]

[15/10/2018] Tríptic informatiu [02/10/2018] BDNS 415845 [02/10/2018] Annexos català   castellà [02/10/2018] Bases reguladores (BOIB núm. 120 29/09/2018) Termini de sol·licitud: des de l’1 fins al 31 d’octubre de 2018 a les 14 hores. Més informació: Claustre de Sant Domingo (Sala Pinell). Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 12.15 h i de 13 a 14 h. Dimarts i dijous, de […]

[07/06/2019] Reconocimiento de la obligación y pago de la subvención [20/02/2019] Acuerdo de concesiones y denegaciones [05/12/2018] Lista de solicitudes con información sobre la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. Plazo para subsanar deficiencias: del 5 al 19 de diciembre de 2018 [13/09/2018] Anexos [13/09/2018] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 113 […]

Aquest estiu s’han invertit més de 12 milions d’euros a centres educatius de les Illes Balears, dels quals 1,9 s’han destinat a aquest institut d’Inca per construir onze noves aules La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha visitat avui les obres de millora a l’IES Berenguer d’Anoia […]

[28/12/2021] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 178 28/12/2021) [04/11/2021] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 152 04/11/2021 [29/09/2021] Consulta pública [07/04/2021] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 44 01/04/2021) [08/02/2021] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 16 06/02/2021) [10/12/2020] Proposta de modificació [09/09/2020] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 153 05/09/2020) [23/12/2019] Aprovació […]

[20/11/2018] Adjudicación Se procede a ampliar el plazo para la presentación de propuestas en relación al contrato menor para la sustitución de las unidades exteriores de la edificación de la escuela infantil Toninaina de Inca. El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 24 de mayo de 2018 a 14 horas. [17/05/2018] Informe de características técnicas […]

Auxiliar de Biblioteca

abril 10, 2018

[22/11/2018] Calificación definitiva y orden de prelación [07/11/2018] Valoración de los méritos  [05/10/2018] Calificación definitiva [28/09/2018] Resultado de la tercera prueba  Se convoca a los aspirantes que han superado el 2º ejercicio a la realización del tercer ejercicio de la fase de oposición el día 25 de septiembre de 2018 a las 10 horas en el Centro de Profesores de Inca […]

[18/12/2017] Lista definitiva de solicitudes aprobadas [13/11/2017] Lista de solicitudes con información sobre la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria Plazo para la subsanación de deficiencias: del 13 al 24 de noviembre de 2017. De acuerdo con la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Inca, si las […]

[22/09/2017] Adjudicació definitiva [21/07/2017] Plec de clàusules administratives [21/07/2017] Plec de prescripcions tècniques [21/07/2017] Exposició de plecs i anunci de licitació (BOIB núm. 88 20/07/2017) Termini de presentació de sol·licituds fins al 04/08/2017.

Els nins d’Inca podran practicar i millorar els coneixements sobre mobilitat i trànsit al nou Parc d’Educació Viària. Unes instal·lacions de 395 metres quadrats que estan situades entre el carrer Boters i el Camí des Cementiri. A la inauguració hi han estat presents el Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora […]

El claustre de Sant Domingo acollirà l’exposició «L’escola franquista» des del 7 d’abril al 6 de maig. A la presentació hi han sigut presents el tinent batle de Cultura, Antoni Rodríguez, el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, la regidora d’Educació, Alice Weber i el director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques […]

El Conseller d’Educació i Universitat, Martí March, junt amb el Batle d’Inca, Virgilio Moreno, la regidora d’Educació, Alice Weber, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas i el gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), Miquel Coll, han mantingut una reunió […]

Del 16 al 22 de setembre Inca participarà de la Setmana Europea de la Mobilitat. El programa d’activitats ha estat presentat pel Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Mobilitat, Antonia Triguero, el tinent batle d’esports, Gori Ferrà, la regidora de Serveis, Francisca Barceló, i altres membres del Consistori a l’avinguda del General Luque. “Hem volgut […]

Durant l’estiu des de les àrees de Policia, Serveis i Educació s’han executat diverses demandes dels centres educatius de la ciutat per tal de millorar tant la mobilitat dels vehicles com la seguretat dels vianants. El Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora d’Educació, Alice Weber i la regidora de Serveis, […]

  • 1
  • 2