Durant l’estiu des de les àrees de Policia, Serveis i Educació s’han executat diverses demandes dels centres educatius de la ciutat per tal de millorar tant la mobilitat dels vehicles com la seguretat dels vianants. El Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora d’Educació, Alice Weber i la regidora de Serveis, Francisca Barceló han presentat les 14 actuacions que han realitzat per preparar imminent inici del curs escolar. L’acte s’ha fet a la cruïlla dels carrers de Formentor i Severa de Madariaga, ja que aquest serà el punt d’inici del nou camí escolar cap al CEIP Miquel Duran i Saurina. “Aquest camí durant les hores d’entrada i sortida de l’escola només hi podran transitar vianants, bicicletes i patins; d’aquesta manera, i donada la seguretat que suposarà, creiem que servirà per promocionar la mobilitat sostenible”, ha comentat Triguero. D’aquesta manera, el pròxim dilluns, un agent de policia vigilarà el compliment i informarà de la nova situació, passats els primers quinze dies es procedirà a multar les infraccions.

camiescolarduransaurina

Per part de l’Ajuntament s’ha actuat en diversos temes, tal com es va acordar durant la junta de mobilitat que hi ha entre la institució i els centres. S’han augmentat les zones d’aparcaments de bicicletes, a la vegada que s’han creat nous espais d’estacionament destinats a motos als llocs on hi ha educació cicles superiors. S’han habilitat o repintat passos per a vianants tant a la vora dels centres com a les seves zones d’influència. S’han col·locat o reparat miralls per tal de millorat la visibilitat dels conductors. S’ha instal·lat un reservat de càrrega i descàrrega de persones (màxim 5 minuts) així com reservat per a discapacitats davant les noves instal·lacions de l’Escoleta Bella Aurora. I s’han millorat dues tanques metàl·liques a entrades de centres per millorar la seguretat. “Darrere tota aquesta tasca hi ha una important feina de coordinació entre diverses àrees perquè l’inici de curs sigui positiu”, ha esmentat Moreno.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image