Gestión económica y tributaria

Cuenta general 2020

julio 26, 2021

[26/07/2021] Aprobación inicial del informe de la Cuenta General de 2020 (BOIB núm. 99 24/07/2021)

Modificació bases pressupost 2021 [29/07/2021] Aprovació definitiva (BOIB núm. 88 03/07/2021) [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 74 05/06/2021) Bases d’execució Pressupost 2020 [09/06/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 101 04/06/2020) Modificació bases pressupost de 2020 [31/08/2020] Aprovació inicial (BOIB núm. 135 01/08/2020) Modificació bases pressupost 2018 [08/10/2018] Aprovació inicial (BOIB núm. 123 06/10/2018) Modificació bases pressupost 2016 [16/09/2016] Aprovació […]

[21/09/2021] Fecha de realización del segundo ejercicio [19/07/2021] Informe aplazamiento segundo ejercicio [14/07/2021] Convocatoria segundo ejercicio [23/06/2021] Decreto de la Alcaldía 2021-0945 de aprobación del Tribunal y lista provisional de admitidos [03/06/2021] Modelo de instancia [03/06/2021] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 71 01/06/2021)

Modificació de crèdit núm. 13/2021 [27/07/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 100 27/07/2021) Modificació de crèdit núm. 12/2021 [27/07/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 100 27/07/2021) Modificació de crèdit núm. 8/2021 – Exp. 4.034/2021 [26/07/2021] Aprovació definitiva (BOIB núm. 84 26/06/2021) [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 71 01/06/2021) Modificació de crèdit núm. 7/2021 – Exp. 4.034/2021 [08/06/2021] […]

Presupuesto General 2021

febrero 5, 2021

[30/03/2021] Aprobación definitiva (BOIB núm. 12 28/01/2021) [05/02/2021] Aprobación inicial (BOIB núm. 216 31/12/2020)

[09/01/2017] Modificació de crèdit núm. 22/2016 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva (BOIB núm. 163 29/12/2016) [07/12/2016] Modificació de crèdit núm. 22/2016 per transferència de crèdit. Aprovació inicial (BOIB núm. 151 01/12/2016) / Dictamen [14/11/2016] Modificació de crèdit núm. 14/2016 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació definitiva (BOIB núm. 143 12/11/2016) [27/10/2016] Modificació de crédit núm. 13/2016 per […]

[02/01/2018] Modificació de crèdit núm. 34/2017 (per crèdit extraordinari). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 161 30/12/2017) [14/12/2017] Modificació de crèdit núm. 34/2017 (per crèdit extraordinari). Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 152 14/12/2017) [05/12/2017] Modificació de crèdit núm. 28/2017 (modalitat transferència de crèdit). Aprovació definitiva de la modificació [10/11/2017] Modificació de crèdit núm. 23/2017 (modalitat de suplement de crèdit). Aprovació […]

[02/01/2019] Modificació de crèdit núm. 41/2018 (suplement de crèdit). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 163 29/12/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 41/2018 (suplement de crèdit). Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 148 27/11/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 39/2018 (crèdit extraordinari). Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 152 04/12/2018) [04/12/2018] Modificació de crèdit núm. 37/2018 […]

[02/01/2020] Modificació de crèdit núm. 26/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. 175 31/12/2019). Aprovació definitiva [04/12/2019] Modificació de crèdit núm. 26/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. 163 03/12/2019). Aprovació inicial [04/12/2019] Modificació de crèdit núm. 25/2019 per crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria (BOIB núm. […]

[05/02/2021] Modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació definitiva (BOIB núm. 216 31/12/2020) [02/12/2020] Modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari. Aprovació inicial (BOIB núm. 202 01/12/2020) [18/11/2020] Modificació de crèdit núm. 30/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de […]

Si tens dubtes relacionats amb el cobrament de TAXES o TRIBUTS, contacta amb l’Àrea de Gestió Econòmica. Tel. 871 914 240 / cpons@ajinca.net / tresoreria@ajinca.net

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]

Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per […]

[09/06/2020] Aprobació inicial de la derogación de la ordenanza (BOIB núm. 105 09/06/2020) [22/04/2020] Aprobación inicial de la derogación de la ordenanza (BOIB núm. 59 21/04/2020) [23/12/2019] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 171 21/12/2019) [23/12/2019] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 144 22/10/2019)

[21/05/2020] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 87 19/05/2020) [04/02/2020] Texto de la ordenanza [04/02/2020] Aprobación inicial de modificación de la ordenanza (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 18 de diciembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de […]

Presupuesto General 2020

diciembre 17, 2019

[04/02/2020] Anuncio de aprobación definitiva (BOIB núm. 15 04/02/2020) [17/12/2019] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm.168 14/12/2019)

[24/10/2019] Anunci d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals (BOIB núm. 144 22/10/2019) Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal Ordenança fiscal […]

[02/01/2020] Aprobación definitiva de modificación del reglamento (BOIB núm. 163 03/12/2019) [06/06/2019] Aprobación inicial de modificación del reglamento (BOIB núm. 75 06/06/2019) [03/04/2019] Propuesta de modificación del reglamento [03/04/2019] Reglamento

[04/12/2019] Resultado del tercer ejercicio [13/11/2019] Resultado del segundo ejercicio y fecha del tercer ejercicio [05/11/2019] Fecha del segundo ejercicio [25/10/2019] Importante: la prueba de conocimientos de catalán se realizará día 28 de octubre de 2019 a las 10.20 horas, en la Sala Pinell del Claustro de Santo Domingo. [09/10/2019] Lista provisional de admitidos y fecha del primer […]

[04/11/2020] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 4 de noviembre de 2020, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado SOMETER a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página web municipal, la propuesta de modificación […]

[27/07/2021] Anuncio de cobranza IAE 2021 [24/05/2021] Disposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) (BOIB núm. 67 22/05/2021) [27/05/2020] Disposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) (BOIB núm. 87 19/05/2020) [03/01/2019] Ordenanza (BOIB núm. 180 30/12/2003 – pàg. 216 – 218)