Subvenciones

[03/07/2021 ] Enllaç a la Base Nacional de subvenciones (BNDS:556776) [03/07/2021 ]Extracte de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a esportistes locals 2021 (BOIB núm. 88, de 03/07/2021) [03/07/2021 ] Sol·licitud i annexos a emplenar Subvencions per a esportistes locals destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per la participació en competicions […]

[22/11/2021] Lista definitiva de concesiones [06/10/2021] Lista provisional de concesiones [18/03/2021] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS 551853) [18/03/2021] Extracto de la convocatoria (BOIB núm. 37 18/03/2021)

[18/03/2021] Aprobación definitiva de concesiones [22/02/2021] Aprobación provisional de concesiones [16/11/2020] Anexos [16/11/2020] Enlace a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS 531599) [16/11/2020] Bases reguladoras (BOIB núm. 195 14/11/2020)

[18/03/2021] Aprobación definitiva de concesiones [22/02/2021] Aprobación provisional de concesiones [16/11/2020] Anexos [16/11/2020] Enlace a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS 531608) [16/11/2020] Bases reguladoras (BOIB núm. 195 14/11/2020) Subvenciones para deportistas locales destinados a compensar los costes derivados de los desplazamientos para la participación en competiciones oficiales durante el 2020

[14/04/2021] Acuerdo definitivo de concesiones y reconocimiento de la obligación [11/12/2020] Acuerdo provisional de concesiones [04/12/2020] Lista de concesiones [17/07/2020] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS 513654) [17/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 124 14/07/2020) [17/07/2020] Anexos [17/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria

[25/02/2021] Lista definitiva de concesiones (plazo de alegaciones: del 25 de febrero al 11 de marzo de 2021) [30/12/2020] Lista provisional de concesiones [10/12/2020] Lista de solicitudes recibidas con información relativa a los requisitos [08/10/2020] La Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos: PRIMERO. Conceder de oficio una […]

  Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca) Bases de la convocatòria Guia d’ajuda Més informació: seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=52026

Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per […]

[01/04/2020] Lista definitiva de concesiones [09/03/2020] Lista provisional de concesiones y denegaciones de la subvención [11/12/2019] Lista de solicitudes con información sobre la documentación presentada, el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de los criterios objetivos (baremo económico) [09/09/2019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS núm. 472056)

[10/07/2020] Propuesta de pago [25/09/2019] Concesiones/denegaciones de las subvenciones [05/06/2019] Anexos: anexo-01 anexo-02 anexo-03 anexo-04 anexo-05 anexo-06 anexo-07 anexo-08 anexo-09 anexo-10 anexo-11 anexo-12 anexo-13 anexo-14 anexo-15 [05/06/019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS núm. 452874 [05/06/2019] Bases reguladoras de la subvención (BOIB núm. 74 04/06/2019)

[26/03/2020] Reconocimiento de la obligación y pago de las subvenciones [08/01/2020] Informe de concesiones y denegaciones de la subvención [19/02/2019] Anexos [19/02/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 21 16/02/2019) [19/02/2019] Folleto publicitario Plazo de solicitud hasta el 18 de noviembre de 2019. Más información en el Área de Innovación y Empresa (tel. 871 911 643).

[04/11/2019] Reconocimiento de la obligación y pago [23/05/2019] Propuesta de rectificación de la lista provisional de concesiones [09/05/2019] Lista provisional de concesiones [01/02/2019] Anexos [01/02/2019] Bases reguladores (BOIB núm. 14 31/01/2019)

[09/04/2020] Reconocimiento de la obligación y pago de la subvención [27/02/2020] Lista provisional de concesiones otorgadas [08/01/2019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS ID 431651) [08/01/2019] Enlace al Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB núm. 4 08/01/2019) [07/01/2019] Bases reguladoras de la convocatoria [07/01/2019] Formulario de solicitud

[15/10/2018] Tríptic informatiu [02/10/2018] BDNS 415845 [02/10/2018] Annexos català   castellà [02/10/2018] Bases reguladores (BOIB núm. 120 29/09/2018) Termini de sol·licitud: des de l’1 fins al 31 d’octubre de 2018 a les 14 hores. Més informació: Claustre de Sant Domingo (Sala Pinell). Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 12.15 h i de 13 a 14 h. Dimarts i dijous, de […]

  • 1
  • 2