La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per dur a terme les actuacions incloses en la primera fase (Fase I) del Programa 1 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri previst en el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

Així doncs, s’ha atorgat una ajuda de 301.412,23 euros per a l’anualitat 2023 en el marc d’aquest programa que es destinarà a finançar les actuacions de rehabilitació dels barris i edificis d’ús principalment residencial situats a l’Entorn de Rehabilitació del Centre Històric d’Inca. El cost total del projecte ascendeix a 688.970,00 euros.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image