El Batle d’Inca s’ha reunit amb el secretari general de CCOO a les Illes, José Luís García, el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania, Josep Ginard i el de la Federació de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, a petició del sindicat,  per tal de parlar de la incorporació de clàusules socials a les contractacions de la institució local. El Batle ha informat al sindicat que per part de l’Ajuntament, en el plenari del 28 de gener d’enguany es va aprovar per unanimitat una moció del grup del PSIB-PSOE en aquest sentit. “Va ser una passa important pel Consistori perquè tots els grups polítics coincidirem en la necessitat que des de l’Ajuntament es promocionés l’ocupació en condicions dignes”, ha explicat Moreno.

ReunióCCOO

Per altra banda, el Consistori inquer ha confirmat que es posarà en marxa la redacció del document marc sobre les clàusules socials. Els tècnics municipals realitzaran una redacció que es pugui incloure en els plecs de contractació amb la finalitat d’afavorir aquelles empreses licitadores que compleixin els criteris aprovats al mes de gener. Cal recordar que es tracta de condicions per fomentar la contractació indefinida, la contractació de majors de 45 anys i aturats de llarga durada o que les empreses no comptin amb sancions per incompliment greu en matèria de seguretat o salut dels treballadors.

Compartir

Newsletter Image