Informació relativa als serveis esportius municipals i als clubs locals, arran de les noves restriccions sanitàries que afectaran la pràctica de l’esport i l’activitat física, anunciades per la Conselleria d’Afers Socials i Esports mitjançant una nota informativa, motivades per la gravetat de la pandèmia i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

CLUBS LOCALS

 1. Les piscines cobertes, gimnasos, pavellons municipals i centres esportius estaran tancats al públic, i es mantindran suspeses les activitats dirigides i els cursets de natació, a partir del 12 de gener i durant quinze dies.
 2. Es mantindran les reserves d’espais i instal·lacions esportives d’acord amb el conveni d’usos de la temporada 2020/21, per a entrenaments d’equips i esportistes federats, que es regiran per la normativa i protocols específics de cada federació, i per les directives implantades per les autoritats sanitàries i per la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
 3. Des del Servei d’Esports estam en espera de la publicació en el BOIB d’aquestes noves mesures, que previsiblement sigui el dilluns 11, com fins ara ha estat habitual, per, a continuació, traslladar als clubs federats les mesures oficials relatives a les condicions en què s’hi haurà de dur a terme l’activitat esportiva i fisicoesportiva.

SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

 1. Les piscines cobertes, gimnasos, pavellons municipals i centres esportius coberts es tancaran al públic excepte per a la pràctica de l’activitat esportiva federada, a partir del 12 de gener i durant quinze dies.
 2. Aquesta restricció fa que es perllongui, també durant quinze dies més, la suspensió del programa municipal d’activitats dirigides i dels cursets de natació.
 3. Pel que fa a les instal·lacions esportives exteriors (aire lliure), es mantindran obertes al públic i el seu ús es farà d’acord amb les condicions i directives implantades per les autoritats sanitàries, que esperam que es facin públiques el dilluns 11 de gener, com sol ser habitual.
 4. Des del Servei d’Esports estam en espera de la publicació en el BOIB d’aquestes noves mesures i condicions, per, a continuació, traslladar-les a vosaltres.

Les mesures preventives excepcionals acordades pel Consell de Govern de les Illes Balears per fer front a la crisi sanitària per la COVID-19 (BOIB núm. 209, 15/12/2020 i BOIB núm. 5, 12/01/2021) afectaran i restringiran la pràctica de l’esport i l’activitat física al municipi d’Inca, fins al 30 de gener de 2021, de la següent manera:

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

 1. Pràctica esportiva federada organitzada: Piscines Municipals Catalina Corró Lorente, Palau Municipal d’Esports, Pavelló Municipal sa Creu, Pavelló Escolar M3, Pavelló de La Salle i Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, únicament es permet la pràctica esportiva federada organitzada (accés i ús permès a esportistes i entrenadors). **Usuaris NO FEDERATS amb prescripció mèdica o fisicoesportiva justificativa, telefonau al 971 504 965.
 2. Pràctica esportiva no federada (de lleure): Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, els espais esportius exteriors (pistes de tennis, de frontó, d’atletisme i d’skate) es mantindran oberts al públic i el seu ús es farà sempre respectant els aforaments permesos, i amb la reserva o cita confirmada. Restaran tancades les Piscines Municipals Catalina Corró Lorente, el Palau Municipal d’Esports, el Pavelló Municipal sa Creu, el Pavelló Escolar M3 i el Pavelló de La Salle.

ACTIVITATS I SERVEIS MUNICIPALS SUSPESOS

 1. Activitats físiques per a gent gran
 2. Activitats dirigides
 3. Cursets de natació per a nadons, infants, joves i persones adultes
 4. Activitats aquàtiques dirigides
 5. Activitats d’iniciació esportiva infantil
 6. Programa de senderisme

ACTIVITATS I SERVEIS MUNICIPALS NO SUSPESOS (APLICANT MESURES PREVENTIVES)

 1. Marxa nòrdica
 2. Condició física exterior

RETORN PROPORCIONAL DE LES QUOTES

L’Ajuntament retornarà d’ofici la part proporcional dels dies no gaudits del servei o de l’activitat. Més informació: serveidesports@ajinca.net – tel. 971 504 216

Compartir

Newsletter Image