L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa un projecte de substitució de lluminàries de VSAP per noves lluminàries de tecnologia LED a diversos carrers d’Inca, concretament a la zona est del municipi. D’altra banda, es desenvoluparan actuacions a la zona oest per millorar l’enllumenat públic.

Aquest projecte està cofinançat en la quantitat de 500.000 euros a través d’una subvenció concedida per l’«Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía» (IDAE) del «Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico», mitjançant resolució de data 23 de maig de 2022 en el context del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, mitjançant el qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Així doncs, gràcies a aquesta subvenció el consistori de la capital de la Part Forana substitueix l’enllumenat antic de VSAP per llums LED. D’aquesta manera, s’aconsegueix una millora en el consum, el rendiment i l’eficiència energètica i, alhora, també el servei al ciutadà.

Compartir

Newsletter Image