Inca podrà disposar d’una nova plaça. Es tracta d’una zona situada davant el Teatre Principal, quer servirà per complementar aquesta infraestructura, però també millorarà la falta d’espai públic a la barriada. El batle d’Inca Virgilio Moreno, la presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera i diversos membres del consistori inquer han assistit a l’acte de presentació del projecte.

“Des de fa temps ja teníem prevista una actuació per esponjar la zona i dotar-la d’un espai públic que des de fa anys reclamen els veïnats; a més, intervendrem als carrers adjacents per harmonitzar el trànsit i millorar la seguretat dels vianants”, ha explicat Moreno. La proposta de la nova plaça es desenvoluparà en forma d’amfiteatre, mitjançant la construcció de diferents esplanades de formigó imprès de diferents colors que permetin la comunicació del carrer del Teatre amb el de Martí Metge i de Can Vidal, i serveixin d’espai multifuncional. L’indret es dotarà de mobiliari urbà i il·luminació, una font central i una zona enjardinada perimetral.

El cost de la nova infraestructura és de poc més de 1,5 milions d’euros. Del total, 750.000 euros corresponen al cofinançament de projectes de Consell de Mallorca, a través del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT). “Aquesta aposta d’Inca per una nova zona és un exemple de l’esforç del municipi per millorar la sostenibilitat de la barriada i del Teatre Principal com a focus d’atracció turística; i aquest és un dels objectius que ens plantejam des del Consell de Mallorca amb la nostra col·laboració periòdica amb els municipis”, ha expressat Cladera.

Paral·lelament a la creació del nou espai públic, es reformaran els vials adjacents, des de la plaça d’Espanya fins al Teatre. Així, es pretén substituir els paviments de la zona asfaltada i de les voreres dels carrers de Can Vidal, del Teatre, del Misteri i de Martí Metge des del carrer dels Hostals fins al carrer de les Coves, amb la finalitat de potenciar la comunicació de la zona amb el centre de la ciutat.

La intervenció als carrers pròxims serà per transformar-los al model de plataforma única de sòl empedrat. Amb l’actuació possibilitarà prioritzar els carrers per a vianants amb trànsit restringit mitjançant sistema ACIRE, que donarà accés només als vehicles dels veïns d’aquest carrer, serveis i emergències. També s’aprofitaran les obres per substituir i millorar les xarxes públiques municipals d’aigua potable, clavegueram i enllumenat públic.

El Consell de Mallorca destina un total de 21 milions d’euros del CBAT als ajuntaments per posar en marxa fins a 40 projectes municipals adreçats a millorar les infraestructures turístiques, per fomentar la desestacionalització de l’oferta turística en el marc de l’economia circular.

Compartir

Newsletter Image