L’Ajuntament d’Inca es troba immers en el disseny d’un pla de reinici de l’activitat econòmica i social del municipi. Per això, s’han començat, des de fa una setmana, diverses rondes de reunions amb sectors productius, entitats i associacions amb l’objectiu de mesurar l’abast de la crisi i avaluar conjuntament mesures que es podrien desenvolupar. De forma paral·lela, tots els tècnics del consistori inquer estan treballant en la revisió del pressupost municipal per tal de reestructurar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats sorgides arran de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. “Des de totes les àrees de l’Ajuntament estam treballant per posar en marxa al més aviat possible accions econòmiques, fiscals i socials que pal·liïn els efectes de la pandèmia entre la societat inquera, especialment entre els col·lectius més vulnerables”, assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, aquest pla especial de mesures per reiniciar Inca es dividirà en tres grans blocs d’acord amb la finalitat de les mesures i el seu abast. D’aquesta manera, la primera part engloba actuacions de caràcter social destinades especialment a ajudar les famílies en situació vulnerable i amb menys recursos. “Es tracta de mesures que neixen bàsicament amb l’objectiu de garantir que tots els inquers i inqueres tenguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Es contemplen més ajudes socials i els recursos humans necessaris per gestionar-les”, explica Moreno.

En aquest primer apartat s’inclouen, per tant, principalment ajudes per productes de primera necessitat (especialment aliments, articles d’higiene i medicaments) i pagament de subministrament. A més a més, aquesta partida contempla la contractació de personal de l’àmbit social i el reforçament del servei de psicologia.

D’altra banda, el segon bloc del pla agrupa totes les actuacions de caràcter fiscal que es desenvoluparan enfront del COVID-19. En aquest sentit el batle explica que “s’està realitzat una revisió exhaustiva de l’Ordenança municipal i la Llei tributària per intentar alleugerar la càrrega econòmica de la ciutadania i reduir tot el que puguem els tributs, taxes, etcètera”. En aquest punt es contempla, per exemple, la modificació del calendari fiscal per ajornar el pagament d’imposts, la reducció de les taxes o la suspensió de tots els preus públics i lloguers municipals.

Finalment, el projecte estableix la posada en marxa d’un pla d’impuls econòmic per potenciar la reactivació de la ciutat. En aquest àmbit, es preveu, entre altres actuacions, l’aprovació de noves subvencions i línies d’ajudes per a comerciants, restauradors i empresaris. A més a més, s’activarà un pla municipal d’inversions que fomenti la reactivació dels sectors estratègics.

Així mateix, en aquest darrer punt, cal destacar que l’Ajuntament està treballant ja en una campanya de promoció i dinamització amb la finalitat de contribuir així a recuperar l’activitat econòmica i social del municipi. “El nostre objectiu és tenir el pla ‘Reiniciem Inca’ complet tan aviat com sigui possible per tal de poder tenir totes les mesures definides la pròxima setmana. D’aquesta manera ja podrem coordinar tots els recursos i estar perfectament preparats quan finalitzi el confinament”, conclou Virgilio Moreno.

Compartir

Newsletter Image