Una vegada tancat l’any fiscal, des de l’àrea de Transparència ha publicat el web municipal la despesa municipal amb proveïdors de l’any 2015. Es tracta de la informació de més de 6.500 factures de quasi 700 subministradors de productes i serveis. “Aquesta mesura és complir amb el dret que té el ciutadà d’accés a la informació i si a partir del que està publicat vol més dades, pot iniciar una petició de consulta a l’àrea de Transparència”, ha comentat, Biel Frontera, regidor de Transparència.

El llistat, respectant la Llei de Protecció de Dades, fa un reflex del proveïdor, el concepte de la despesa i l’import total. A més, s’ha ordenat des de l’empresa que ha fet la facturació més alta dins l’any fiscal fins a les que han facturat manco. Les despeses més altes corresponen al tractament de residus, recollida de fems, neteja viària, les obres d’enllumenat i la reforma del Casal d’Entitats. En total l’any 2015 s’han comptabilitzat un total de 12 milions d’euros. “L’objectiu bàsic és que el ciutadà pugui tenir una informació clara i transparent de la gestió que realitza l’equip de govern”, ha comentat Frontera. A més, ha afegit que el compromís és que d’ara endavant realitzar la mateixa publicació quan, des de l’àrea d’Intervenció, es tanquin totes les dades fiscals.

Compartir

Newsletter Image