Subvenciones

[10/06/2024] Llista de sol·licituds amb la informació sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits de la convocatòria (termini d’esmenes: de l’11 al 24 de juny de 2024) [19/06/2023] Documentació específica [19/06/2023] Documentació general [19/06/2023] Extracte de la convocatòria (BOIB núm. 80, 15/06/2023) [19/06/2023] Enllaç a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS […]

[18/03/2024] Proposta de resolució d’aprovació de les justificacions, reconeixement de l’obligació i del pagament de les subvencions [21/12/22] Llistat de clubs a esmenar anomalies o deficiències trobades en el compte de justificació. [18/09/2023] Llista definitiva de concessions [18/09/2023] Annexos: Declaració responsable Liquidació definitiva del pressupost Relació de despeses justificatives Ingressos destinats a finançar l’acció subvencionada […]

[24/04/2023] Llista provisional de concessions. Termini d’esmenes a la llista provisional de concessions: del 25 d’abril al 9 de maig de 2023, ambdós inclosos. [27/01/2023] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits de la convocatòria. Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 30 de gener al 10 de febrer […]

[29/11/2022] Esmena error material [07/11/2022] Proposta de resolució d’aprovació de les justificacions, del reconeixement de l’obligació i del pagament de les subvencions [17/08/2022] Acord definitiu de concessions [16/06/2022] Acord provisional de concessions [24/03/2022] Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2022, per accions fetes durant la temporada 2021/2022 […]

[19/04/2022] Aprobación del acuerdo de la obligación y pago de las subvenciones [22/03/2022] Aprobación del acuerdo de concesión definitiva [16/02/2022] Lista provisional de concesiones [03/07/2021 ] Enlace a la Base Nacional de subvenciones (BNDS:556776) [03/07/2021 ]Extracto de la convocatoria (BOIB núm. 88, 03/07/2021) [03/07/2021 ] Solicitud y anexos Subvenciones para deportistas locales destinadas a compensar […]

[11/03/2022] Aprobación del acuerdo de obligación y pago de las subvenciones [22/11/2021] Lista definitiva de concesiones [06/10/2021] Lista provisional de concesiones [18/03/2021] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS 551853) [18/03/2021] Extracto de la convocatoria (BOIB núm. 37 18/03/2021)

[18/03/2021] Aprobación definitiva de concesiones [22/02/2021] Aprobación provisional de concesiones [16/11/2020] Anexos [16/11/2020] Enlace a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS 531599) [16/11/2020] Bases reguladoras (BOIB núm. 195 14/11/2020)

[18/03/2021] Aprobación definitiva de concesiones [22/02/2021] Aprobación provisional de concesiones [16/11/2020] Anexos [16/11/2020] Enlace a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS 531608) [16/11/2020] Bases reguladoras (BOIB núm. 195 14/11/2020) Subvenciones para deportistas locales destinados a compensar los costes derivados de los desplazamientos para la participación en competiciones oficiales durante el 2020

Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per […]

[04/11/2019] Reconocimiento de la obligación y pago [23/05/2019] Propuesta de rectificación de la lista provisional de concesiones [09/05/2019] Lista provisional de concesiones [01/02/2019] Anexos [01/02/2019] Bases reguladores (BOIB núm. 14 31/01/2019)

[09/04/2020] Reconocimiento de la obligación y pago de la subvención [27/02/2020] Lista provisional de concesiones otorgadas [08/01/2019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS ID 431651) [08/01/2019] Enlace al Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB núm. 4 08/01/2019) [07/01/2019] Bases reguladoras de la convocatoria [07/01/2019] Formulario de solicitud

[09/03/2018] Reconocimiento de la obligación y pago [01/12/2017] Concesiones [14/09/2017] Bases reguladoras (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Anexos: Anexo 0 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Convocatoria de subvenciones para deportistas destinadas a compensar los […]

[15/11/2017] Propuesta de concesiones [14/09/2017] Bases reguladoras (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Anexos: Anexo 0 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo-6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Convocatoria de subvenciones para clubes deportivos locales, sin ánimo de […]

Newsletter Image