OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

[24/04/2023] Annex I i autobarem [24/04/2023] Modificació de les bases reguladores (BOIB núm. 51 22/04/2023). COMUNICACIÓ IMPORTANT. Les persones que havien presentat la sol·licitud per al concurs a la primera convocatòria l’han de tornar presentar, però no cal fer el pagament de nou. Podran  adjuntar el mateix resguard de pagament que varen presentar la primera […]

[21/03/2023] Nombramiento de personal funcionario de carrera policía local por movilidad del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 35 18/03/2023) [07/02/2023] Resolución de alcaldía para declarar desierta una plaza de Policia Local reservada a su provisión por movilidad (BOIB num. 17 07/02/2023) [21/10/2022] Resolución de las alegaciones y valoración de méritos, lista definitiva y propuesta de nombramiento […]

[10/03/2023] Convocatòria i bases (BOIB núm. 30, 09/03/2023) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió […]

[14/02/2023] Nomenament de personal funcionari de carrera (BOIB núm. 20 14/02/2023) [17/01/2023] Nova publicació del borsí per errada de transcripció en la publicació anterior [13/01/2023] Publicació qualificació definitiva, relació d’aprovats i elaboració del borsí [30/11/2022] Qualificació del quart exercici (prova pràctica) [30/11/2022] Tercer-exercici (català) / (castellano) [15/11/2022] Data de realització del quart exercici [25/10/2022] Qualificació […]

[14/02/2023] Relació d’aspirants que han superat el procés selectiu (BOIB núm. 20 14/02/2023) [09/02/2023] Resolució d’al·legacions a la llista provisional de persones aprovades i publicació de la llista definitiva [07/02/2023] Resolució de la batlia per a declarar deserta una plaça de Policia Local reservada a la seva provisió per mobilitat (BOIB núm. 17 07/02/2023) [22/12/2022] […]

[19/01/2023] Calificaciones definitivas [13/01/2023] Calificación de la fase de concurso [02/01/2023] Full d’autobarem [02/01/2023] Resultat definitiu del tercer exercici [21/12/2022] Resultat provisional del tercer exercici [14/12/2022] Resultat definitiu del segon exercici [02/12/2022] Full de respostes del test [02/12/2022] Examen test català / castellano 02/12/2022] Resultats provisional del segon exercici [25/11/2022] Resultat de la prova del […]

[13/12/2022] Declaración de convocatoria desierta (BOIB núm. 157 03/12/2022) [22/11/2022] Decreto de la Alcaldía por el cual se declara desierto el proceso selectivo [20/05/2022] Prueba práctica del tercer ejercicio [20/05/2022] Resultado de la prueba del tercer ejercicio (prueba práctica) [26/04/2022] Modelo de examen de la prueba de conocimientos y solucionario [26/04/2022] Resultado de la prueba […]

[14/11/2022] Calificación final y elaboración del bolsín [09/11/2022] Calificación de la fase de concurso [31/10/2022] Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición [21/10/2022] Resultado de la prueba del segundo ejercicio [11/10/2022] Resultado de la prueba de catalán [06/10/2022] Convocatoria para realizar la prueba de catalán [26/02/2020] Lista definitiva de admitidos [12/02/2020] Lista […]

Newsletter Image