OFERTA DE TREBALL PÚBLIC

[30/11/2021] Llista definitiva de persones aprovades [22/11/2021] Llista provisional de persones aprovades [22/11/2021] Resolució de les revisions sol·licitades al cinquè exercici [10/11/2021] Resultat del cinquè exercici (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) [04/11/2021] Resultat revisions quart exercici i data del quint exercici (prova d’aptitut psicològica i de personalitat) [15/10/2021] Rectificació d’errada en la qualificació del […]

[30/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici (català) i data del segon exercici [22/11/2021] Llista definitiva d’admesos [29/10/2021] Llista provisional d’admesos [30/04/2021] Model d’instància (annex II) [30/04/2021] Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic d’Administració general mitjançant sistema d’oposició (BOIB núm. 056 – 29/04/2021)

[23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu del programa temporal “Suport per a la nova normalitat” [23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu del programa “Inca Business” [23/11/2021] Elaboració del borsí definitiu de personal funcionari tècnic mig de Relacions Laborals [09/11/2021] Valoració de mèrits [03/11/2021] Rectificació de la llista d’admesos [26/10/2021] Resultats del primer exercici (prova de català) [05/10/2021] […]

Es convoca les persones aspirants que es relacionen a continuació a la realització del segon exercici, el dia 2 de desembre de 2021, a les 11 hores, al Claustre de Sant Domingo. [23/11/2021] Resultat del primer exercici [17/11/2021] Llista definitiva d’admesos i exclosos [26/10/2021] Llista provisional d’admesos i exclosos [06/09/2021] Bases de la convocatòria (BOIB […]

[15/10/2021] Solucions al test [15/10/2021] Part 2 (català) / (castellano) [15/10/2021] Preguntes (català) / (castellano) [13/10/2021] Resultat del segon exercici [21/09/2021] Data de realització del segon exercici [19/07/2021] Informe ajornament segon exercici [14/07/2021] Convocatòria segon exercici [23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de […]