OFERTA DE TREBALL PÚBLIC

[18/07/2022] Qualificació del segon exercici [18/07/2022] Solucionari [29/06/2022] Data i lloc del segon exercici (Qüestionari tipus test) [21/06/2022] Llista definitiva de persones admeses i excloses [01/06/2022] Llista provisional de persones admeses i excloses [28/04/2022] Anunci de publicació (BOE núm. 101 28/04/2022) [22/04/2022] Bases reguladores (BOIB núm. 53 21/04/2022)

[13/07/2022] Qualificació del primer exercici (prova de català) [04/07/2022] Decret de Batlia [04/07/2022] Llista definitiva de persones admeses i excloses (BOIB núm. 86 02/07/2022) [14/06/2022] Llista provisional de persones admeses i excloses (BOIB núm. 76 11/06/2022) [13/06/2022] Decret de Batlia [08/10/2021] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 134 30/09/2021)

[23/05/2022] Qualificacions de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat [04/05/2022] Resolució al·legacions, llista definitiva d’admesos i data de l’exercici [13/04/2022] Ajornament de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat [23/03/2022] Llista provisional de persones admeses [27/09/2021] Bases reguladores (BOIB núm. 129, 18/09/2021) Termini de presentació: 18 d’octubre.

[20/05/2022] Prova pràctica del tercer exercici [20/05/2022] Resultat de la prova del tercer exercici (prova pràctica) [26/04/2022] Model d’examen de la prova de coneixements i solucionari [26/04/2022] Resultat de la prova del segon exercici (prova de coneixements) [23/03/2022] Llista provisional de persones admeses i nomenament del tribunal [13/01/2022] Tramitació telemàtica [13/01/2022] Model de sol·licitud [13/01/2022] […]

[07/03/2022] Constitució del borsí per ordre de prelació [17/02/2022] Rectificació del resultat de la prova del segon exercici [16/02/2022] Qüestionari tipus test de la prova del segon exercici per a les persones confinades i solucionari (català/castellano) [16/02/2022] Resultat de la prova del segon exercici per a les persones confinades (qüestionari tipus test) [15/02/2022] Segona convocatòria […]

[22/02/2022] Llista definitiva de les persones que han de ser nomenades personal funcionari de carrera [21/05/2021] Relació definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu [13/05/2021] Qualificació de la fase de concurs [25/04/2021] Llista de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició [14/04/2021] Resultat del quart exercici [07/04/2021] Rectificació de […]

[14/02/2022] Qualificació final, relació d’aprovats i elaboració del borsí [08/02/2022] Resultat de la prova del tercer exercici [21/01/2022] Esmena resultats del segon exercici [20/01/2022] Resultat de la prova del segon exercici (prova de coneixements) [16/12/2021]  Llista de persones convocades al segon exercici [30/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici (català) i data del segon […]