OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

[19/01/2023] Calificaciones definitivas [13/01/2023] Calificación de la fase de concurso [02/01/2023] Full d’autobarem [02/01/2023] Resultat definitiu del tercer exercici [21/12/2022] Resultat provisional del tercer exercici [14/12/2022] Resultat definitiu del segon exercici [02/12/2022] Full de respostes del test [02/12/2022] Examen test català / castellano 02/12/2022] Resultats provisional del segon exercici [25/11/2022] Resultat de la prova del […]

[17/01/2023] Nova publicació del borsí per errada de transcripció en la publicació anterior [13/01/2023] Publicació qualificació definitiva, relació d’aprovats i elaboració del borsí [30/11/2022] Qualificació del quart exercici (prova pràctica) [30/11/2022] Tercer-exercici (català) / (castellano) [15/11/2022] Data de realització del quart exercici [25/10/2022] Qualificació del tercer exercici [16/09/2022] Resolució al·legacions en relació amb el segon […]

[22/12/2022] Resolució de les al·legacions formulades al cinquè exercici i llista provisional de persones aprovades [14/12/2022] Resultat cinquè exercici (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) [09/12/2022] Resolució de les revisions i les al·legacions formulades en relació al quart exercici [05/12/2022] Comunicació important relativa al cinquè exercici de la fase d’oposició, consistent en una prova d’aptitud […]

[13/12/2022] Declaración de convocatoria desierta (BOIB núm. 157 03/12/2022) [22/11/2022] Decreto de la Alcaldía por el cual se declara desierto el proceso selectivo [20/05/2022] Prueba práctica del tercer ejercicio [20/05/2022] Resultado de la prueba del tercer ejercicio (prueba práctica) [26/04/2022] Modelo de examen de la prueba de conocimientos y solucionario [26/04/2022] Resultado de la prueba […]

[14/11/2022] Calificación final y elaboración del bolsín [09/11/2022] Calificación de la fase de concurso [31/10/2022] Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición [21/10/2022] Resultado de la prueba del segundo ejercicio [11/10/2022] Resultado de la prueba de catalán [06/10/2022] Convocatoria para realizar la prueba de catalán [26/02/2020] Lista definitiva de admitidos [12/02/2020] Lista […]

[27/10/2022] Calificación definitiva y elaboración del bolsín [21/10/2022] Resultado del tercer ejercicio [04/10/2022] Resultado definitivo del segundo ejercicio [22/09/2022] Preguntas y respuestas del segundo ejercicio [22/09/2022] Resultado del segundo ejercicio [26/08/2022] Lista definitiva de admitidos y excluídos (segundo ejercicio de la oposición (cuestionario tipo test) día 21 de septiembre, a las 10 h, en el […]

[21/10/2022] Resolución de las alegaciones y valoración de méritos, lista definitiva y propuesta de nombramiento [22/09/2022] Resolución de las alegaciones presentadas del segundo ejercicio y valoración de méritos [23/05/2022] Calificaciones de la prueba de aptitud psicológica y de personalidad [04/05/2022] Resolución de alegaciones, lista definitiva de admitidos y fecha del ejercicio [13/04/2022] Aplazamiento de la prueba […]

Newsletter Image